Timmermans: Polskie władze powinny dostosować prawo o sądach powszechnych do prawa UE

KE finalizuje teraz swoją ocenę by podjąć decyzję o kolejnych krokach – mówił Frans Timmermans w trakcie debaty PE o sytuacji w Polsce. Jak stwierdził, KE monitoruje prace nad ustawami o KRS i SN. Mówił też, że zostały wysłane cztery pisma do polskich władz zapraszające na spotkania, ale nie zostały przyjęte.

Polskie władze powinny przywrócić niezawisłość TK jako strażnika polskiej Konstytucji. Polskie władze powinny dostosować prawo o sądach powszechnych do prawa UE. Znieść wpływ prokuratora generalnego na nominacje i odwoływanie prezesów sądów. Polska powinna dostosować prawo dot. szkół sądowniczych do prawa europejskiego. Dwa nowe prezydenckie projekty ustaw powinny zostać dostosowane do prawa europejskiego, jeżeli chodzi o niezawisłość sądów – mówił dalej.