Waszczykowski: Przez Warszawę nie przeszedł marsz faszystów. Bo w Polsce faszystów nie ma, nie było i nie będzie

8 miesiące temu

Waszczykowski: Przez Warszawę nie przeszedł marsz faszystów. Bo w Polsce faszystów nie ma, nie było i nie będzie

Dzisiejsza debata była skandalem. Proszę sobie przypomnieć, jakich słów używano. Używano skrajnie nieodpowiedniego języka wobec Polski. Obowiązkiem polskiego ministra spraw zagranicznych jest napiętnować i nazwać to, że w ten sposób wobec państwa członkowskiego, suwerennego państwa, rządu który ma legitymację demokratyczną tego typu języka języka nie można używa – mówił Witold Waszczykowski w rozmowie z Beatą Lubecką w „Gościu Wydarzeń” Polsat News. Jak dodał:

„Przez Warszawę nie przeszedł marsz faszystów. Bo w Polsce faszystów nie było, nie ma i nie będzie. Być może są jakieś skrajne środowiska, które wzorują się na zachowaniach faszystowskich i nie mają żadnego wpływu i próbują wykorzystać różne marsze, wydarzenia. Również marsze i wydarzenia PiS-u też były narażone na różne incydenty. Ale to nie cała Polska jest winna za to że na marginesie w całej Europie są różnego rodzaju fronty narodowe, obozy narodowe które próbują się wpiąć w główny nurt. To był marsz Polaków, którzy uczestniczyli w święcie patriotycznym i incydenty jakie się zdarzyły zostały wskazane przez premierów Morawieckiego, Glińskiego, oświadczenia MSZ i inne wystąpienia”

8 miesiące temu

Waszczykowski: Kwestie, które zostały mi polecone w tych dwóch latach, zostały wykonane

Nobody is perfect. Te kwestie, które zostały mi polecone w tych dwóch latach, zostały wykonane. Nie oceniam się na stopień, oceniam się po decyzjach, jakie zostały podjęte. Marzyliśmy przez dekady o to aby Polska była bezpieczna, aby na terenie Polski stacjonowały oddziały NATO, byśmy byli chronieni przez najważniejszych sojuszników światowych i największą potęgę amerykańska. Mamy tych żołnierzy, będziemy mieć jeszcze więcej. Za chwilę będzie otwarta baza antyrakietowa, stała baza wojsk amerykańskich – mówił Witold Waszczykowski w rozmowie z Beatą Lubecką w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

8 miesiące temu

Waszczykowski: Za czasów pracy Sikorskiego a potem Schetyny Polska nie była liczącym się krajem

Pan Sikorski przez 7 lat miał okazję zmienić politykę zagraniczną Polski i osiągnąć szczyt dyplomacji światowej. Za czasów pracy Sikorskiego a potem rocznej Schetyny Polska nie była liczącym się krajem. Polska wpłacała miliardy do budżetu na fundusz stabilizacyjny i nie była zapraszana nawet na obserwatora czy to strefy euro czy G20. W tych czasach podejmowano skrajnie niedobre rozwiązania dla polskiej energetyki, polityki klimatyczne – mówił Witold Waszczykowski w rozmowie z Beatą Lubecką w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

8 miesiące temu

Szydło: Kategorycznie protestuję przeciwko stwierdzeniom, jakie padły w PE

Pragnę kategorycznie zaprotestować przeciwko stwierdzeniom jakie padły dziś w Parlamencie Europejskim i powiedzieć to głośno i wyraźnie – Polska jest krajem wolnym od antysemityzmu i rasizmu. Ci którzy mówią inaczej po prostu rozmijają się z prawdą. Nie należy marginalnych incydentów utożsamiać z całym narodem – stwierdziła premier Beata Szydło w rozmowie z wPolityce.pl. Jak dodała:

„Z czego wynika ta kolejna fala ataków? Przykład Polski jest bardzo groźny dla europejskich elit. Państwo, do tej pory podporządkowane interesom silnych graczy staje się coraz bardziej podmiotowe. Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości owoce wzrostu gospodarczego przestają być transferowane za granicę i do wąskich grup interesu w kraju. Trafiają, za to do zwykłych obywateli. W piątek jest szczyt Unii Europejskiej poświęcony sprawom społecznym i to dobra okazja, by się do tego szerzej odnieść”

8 miesiące temu

PAD: Zachowanie i język posłów PO i ich koalicjantów w PE jest nie do zaakceptowania

8 miesiące temu

Waszczykowski: Jesteśmy zszokowani językiem debaty w PE. Niektóre z wystąpień mogłyby się kwalifikować jako mowa nienawiści

Powiem kilka słów o dzisiejszej debacie w PE. Kwestionujemy niefortunny moment i czas takiej debaty ponieważ zastanawiamy się na podstawie jakich to materiałów, argumentów i wiedzy można w tej chwili debatować o praworządności w Polsce jeśli problematyka ta jest w dalszym ciągu uzgadniana na szczeblach politycznych i nie została wprowadzona do procesu legislacyjnego. Rozumiem że debata została oparta o jakieś pogłoski i inne materiały niemerytoryczne, które są rozpowszechniane, najczęściej przez polską opozycję, która w dalszym ciągu wychodzi z założenia że ulica i zagranica to instrumenty do rywalizacji politycznej z polskim rządem. Jesteśmy zaszokowani językiem tej debaty. Wystąpienia niektórych posłów są nie do zaakceptowania i przyjęcia. Niektóre z tych wystąpień mogłyby się kwalifikować i zakładam że niektórzy europosłowie zaskarżą to wystąpienie jako mowa nienawiści – stwierdził Witold Waszczykowski na konferencji z okazji dwulecia rządu. Jak dodał, premier Szydło będzie interweniować w sprawie przyjętej rezolucji.

8 miesiące temu

MSZ: Rezolucję PE należy traktować jako polityczny instrument nacisku na Polskę

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odnotowuje przyjęcie przez Parlament Europejski w dn. 15 listopada 2017 r. rezolucji o praworządności i demokracji w Polsce. Niestety Parlament Europejski przyjął rezolucję w bardzo niefortunnym momencie, gdy parlamentarny etap procesu legislacyjnego w Polsce dopiero się zaczyna – napisano w komunikacie resortu.

„Z ubolewaniem stwierdzamy, że negatywną ocenę projektów Prezydenta RP dot. ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym sygnatariusze rezolucji opierają na ogólnej, ustnej opinii Komisji Europejskiej wyrażonej zaledwie kilka dni temu. Ze swojej strony, rząd Polski udziela wyczerpujących, pisemnych odpowiedzi na zalecenia Komisji Europejskiej. Nie uchylamy się od dialogu, podkreślając, że musi on być oparty na faktach i otwartości na polskie argumenty. Jednocześnie należy zauważyć, że rezolucja Parlamentu Europejskiego nie odnosi się do meritum kwestii spornych między Komisją a Polską – należy raczej traktować ją jako polityczny instrument nacisku na Polskę.

Tekst rezolucji wykracza poza ramy dotychczasowego dialogu, zawiera wiele elementów ocennych, opiera się na szeregu uproszczeń, jak choćby sytuacja potencjalnych azylantów na granicy z Białorusią. W ocenie rządu, środki stosowane na granicy zewnętrznej, w tym przede wszystkim na przejściu granicznym w Terespolu są adekwatne do aktualnej sytuacji migracyjnej. Ponadto, rezolucja nie oddaje rzeczywistego stanu rzeczy, gdy mowa o Puszczy Białowieskiej – rezolucja nie wspomina bowiem, że wciąż nie zapadło ostateczne postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w sprawie środków tymczasowych, a polski rząd respektuje i wykonuje postanowienie Wiceprezesa Trybunału z dnia 27 lipca 2017 r., które wprost upoważnia Polskę do podejmowania działań ochronnych uzasadnionych względami bezpieczeństwa publicznego.

W kwestii ustawy o zgromadzeniach, rezolucja pomija także istotne fakty, np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy o zgromadzeniach. Rozwiązania prawne nie dają bowiem podstaw do formułowania wniosków o ograniczeniu wolności zgromadzeń publicznych w Polsce. Za nieuprawnione uważamy także opinie Parlamentu Europejskiego w kwestiach światopoglądowych nieznajdujące związku z toczącym się między Komisją Europejską a Polską dialogiem w sprawie praworządności.

Szanujemy prawo Parlamentu Europejskiego jako organu przedstawicielskiego w UE do wyrażania własnych opinii. Jednakże przyjęta przez PE rezolucja jest dokumentem jednostronnym, zbyt często bazującym na ocenie politycznej, a nie solidnej analizie stanu prawnego. Takie podejście przynosi szkodę procesowi integracji europejskiej, ponieważ prowadzi jedynie do stygmatyzacji państwa członkowskiego”

8 miesiące temu

TK wyraża stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi Timmermansa

Biuro Trybunału Konstytucyjnego wyraża stanowczy sprzeciw wobec publicznej wypowiedzi wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa w Parlamencie Europejskim w dniu 15 listopada 2017 r., kwestionującej bez jakiejkolwiek podstawy prawnej i faktycznej niezawisłość i rolę konstytucyjnego organu suwerennego państwa – poinformowano w komunikacie.

„Komisja Europejska nie jest podmiotem uprawnionym do kształtowania ładu prawnego suwerennego państwa. Nie posiada takiego umocowania w żadnym akcie prawnym. Polska jako członek Unii Europejskiej nie zrzekła się swojej suwerenności podobnie jak pozostałe kraje Unii.

Wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej na forum Parlamentu Europejskiego nie stanowią już publicznej debaty na argumenty, ale są stanowiskiem organu UE i dlatego – jako pozbawione podstaw prawnych – są nieuprawnione.

Biuro Trybunału Konstytucyjnego ponadto oświadcza, że Trybunał Konstytucyjny działa na podstawie i w granicach obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności na podstawie Konstytucji, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Jego sędziowie są niezawiśli i niezależni”

8 miesiące temu

I prezes SN przedstawiła projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym

Informuję, że w związku z zapowiedzią rozpoczęcia prac parlamentarnych nad uchwaleniem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, w dniu 14 listopada Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf skierowała do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu RP oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Kół Poselskich projekt ustawy zmieniającej ustawę o Sądzie Najwyższym z prośbą o jego uwzględnienie w toku dalszych prac – poinformował rzecznik SN Michał Laskowski w komunikacie. Jak dodano:

„Projekt zawiera rozwiązania, które pozostając w zgodzie z ustawą zasadniczą, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie oceny pracy sędziów, weryfikacji rozstrzygnięć rażąco niesprawiedliwych oraz zapewnienia równowagi, w ramach której sądownictwo podlegałoby większej kontroli ze strony Sejmu RP, jako reprezentanta Narodu, Ministra Sprawiedliwości oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W wielu miejscach projekt proponuje zmiany o wiele dalej idące, aniżeli te, które dotychczas były zgłaszane, co dowodzi, że środowisko sędziowskie zawsze było gotowe na merytoryczną dyskusję, ale też wskazuje, iż stanowienie prawa nie może odbywać się bez szerokich konsultacji społecznych oraz uwzględnienia głosu środowiska, którego dotyczą.

Przedstawienie rozwiązań zawartych w projekcie ma na celu zaprezentowanie stanowiska Sądu Najwyższego w zakresie planowanych zmian. Ani Sąd Najwyższy, ani Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie zgłaszał tych propozycji wcześniej, mimo że wielokrotnie były one przedmiotem naszych dyskusji, aby uniknąć jakichkolwiek zarzutów wpływania na proces ustawodawczy w Polsce”

Na czwartek na 14:00 zapowiedziano briefing prasowy z Małgorzaty Gersdorf. Cały projekt jest dostępny na stronie SN.

8 miesiące temu

PE przyjął rezolucję ws. praworządności w Polsce

Rezolucja o praworządności w Polsce została przegłosowana przez PE. Za 438, przeciwko 152 europosłów.

8 miesiące temu

Szydło: Podczas piątkowego szczytu europejskiego odniosę się do dzisiejszych skandalicznych wydarzeń w PE

8 miesiące temu

Ziobro: PAD znał poprzednią ustawę o KRS. Zapewnił, że ją podpisze jeżeli TK się wypowie

Nie zakładałem że nastąpi weto ze strony prezydenta. Zwłaszcza jeżeli chodzi ustawę o KRS, do której byłem umówiony z prezydentem. Prezydent znał tę ustawę, spotkał się ze mną, zechciał mnie przyjąć, długo rozmawialiśmy. Zaakceptował ją w poprzednim kształcie i zapewnił, że ją podpisze jeżeli TK wypowie się co do tego że aktualna KRS, jej wybór nastąpił w sposób sprzeczny z Konstytucją – mówił Zbigniew Ziobro na konferencji z okazji dwulecia rządu.

8 miesiące temu

Ziobro: Poprzednia ustawa o KRS była lepsza, tym niemniej porozumienie też będzie dobrym rozwiązaniem

Kibicuję, jestem zaangażowany dobrej zmianie w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jakkolwiek uważam ustawa o KRS, która została przygotowana poprzednio w Ministerstwie Sprawiedliwości była lepsza z punktu widzenia zmian, które sobie stawiamy i celów jakie chcemy osiągnąć w wymiarze sprawiedliwości, tym niemniej uważam że porozumienie, jeżeli ono zostanie zawarte, jeżeli będzie skonstruowane w duchu tego, co słyszymy i przeniesione na język ustawy, będzie też dobrym rozwiązaniem. Gorszym od rozwiązań pierwotnych przedkładanych, ale dobrym ponieważ gwarantującym realny postęp w stosunku do aktualnego stanu rzeczy, który petryfikuje i wzmacnia patologię korporacyjną w obszarze polskiego sądownictwa, która prowadzi do poważnych i negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania trzeciej władzy w Polsce – mówił Zbigniew Ziobro na konferencji z okazji dwulecia rządu.

8 miesiące temu

Ziobro: Nie podzielam skrajnych poglądów

Mi się też nie podobały liczne hasła, które były eksponowane nadmiernie, w sposób nieprawdziwy jeśli chodzi o marsz, który odbył się w Warszawie. Nie podzielam skrajnych poglądów. Nie podobają mi się. Wolałbym żeby takie nie były głoszone, ale musimy zadać sobie pytanie kiedy państwo powinno w sposób związany z całym aparatem przymusu reagować i to przez przemoc państwową eliminować pewne poglądy z życia publicznego – mówił Zbigniew Ziobro na konferencji z okazji dwulecia rządu

8 miesiące temu

Ziobro: Prawo musi być równe wobec wszystkich, również wobec ekstremalnych organizacji

Jestem rad że prezydent Gronkiewicz-Waltz zdaje się przejmować standardami prawa, które w Polsce obowiązują, bo przez całe lata miała w głębokim poważaniu – nie chcę powiedzieć w nosie – prawo, które było łamane przez jej urzędników pod jej okiem ze szkodą dla tysięcy mieszkańców Warszawy. Wrażliwość HGW na obowiązujące w Polsce prawo zawsze jest godna uwagi i zadowalającą zmianą w funkcjonowaniu prezydenta Warszawy, który charakteryzował się tolerowaniem, jeśli nie stwarzaniem znakomitych, dogodnych warunków dla bezprawia i realnej krzywdy, która działa się tysiącom mieszkańców Warszawy – mówił Zbigniew Ziobro na konferencji z okazji dwulecia rządu. Jak dodał:

„Jeżeli to pismo wpłynie [HGW ws. delegalizacji ONR], nadam mu bieg i zapoznam się z argumentami. Wtedy zajmę wobec niego stanowisko. Mogę tylko powiedzieć że ważnej est aby państwo polskie było państwem prawa, a prawo musi być równe wobec wszystkich, również wobec wszystkich ekstremalnych organizacji, które działają w obszarze życia publicznego. Nie może być tak że stosuje się podwójne standardy wobec kogokolwiek i chyba z tym się powinniśmy wszyscy zgodzić”

Jak dodał, zastanawia go że HGW wcześniej nie występowała z podobnymi wnioskami ws. rozmaitych zachowań organizacji po drugiej stronie spektrum politycznego radykalnej lewicy.

8 miesiące temu

Błaszczak: Zwróciłem się do komendanta głównego by policja jeszcze raz przeanalizowała zapisy z monitoringu wszystkich zgromadzeń

Wczoraj zwróciłem się do komendanta głównego by policja jeszcze raz przeanalizowała zapisy z monitoringu dot. wszystkich zgromadzeń, również marszu niepodległości. Ale pamiętajmy że zgromadzeń było wiele – mówił Mariusz Błaszczak na konferencji z okazji dwulecia rządu. Jak dodał:

„Przytaczana jest moja wypowiedź, wyrwana z konferencji prasowej 11 listopada. Mówiłem o tym że widziałem na własne oczy, państwo też, ci którzy chcieli zobaczyć, biało-czerwone flagi. Morze biało-czerwonych flag i to był piękny widok. A cała reszta, te wszystkie zarzuty które są kierowane, oczywiście każda z uwag, zarzutów musi być sprawdzony, ale to wszystko nie powinno przesłonić święta niepodległości, tych wszystkich, którzy są szczęśliwi że po 123 latach niewoli, 99 lat temu Polska odzyskała niepodległość”

8 miesiące temu

Morawiecki: Jestem jak najbardziej za tym, żeby relikt panowania komunizmu zniknął z centrum Warszawy

Jestem jak najbardziej za tym, żeby ten relikt panowania komunizmu zniknął z centrum Warszawy. Myślę, że parę lat i powstaną przepiękne tam inne kamienice, budynki – stwierdził Mateusz Morawiecki na konferencji z okazji dwulecia rządu.

8 miesiące temu

Legutko: Działania KE przeciwko Polsce są działaniami bezprawnymi

Panie Timmermans, proszę mi tutaj nie mówić, że pan reprezentuje prawo, wartości. Wszystkie te działania komisji przeciwko Polsce są działaniami bezprawnymi, które łamią traktaty europejskie. To, że te działania są tutaj przyklepywane w parlamencie, to nie czyni je mniej bezprawnymi – mówił Ryszard Legutko w trakcie debaty PE o Polsce.

8 miesiące temu

Europosłowie PiS opuścili salę PE w trakcie debaty o Polsce

8 miesiące temu

Morawiecki: Można byłoby nie robić 500+ i mieć niższy deficyt. Ale czy wtedy nie wyjechałby następny milion ludzi?

Oczywiście że wszystko kosztuje. Polityka społeczna też kosztuje, ale zawsze sobie zadaje pytanie… Załóżmy 500+, czyli 1% PKB. Można byłoby tego nie robić i mieć niższy deficyt, ale czy wtedy nie wyjechałby następny milion ludzi? Myślę że by wyjechał. My po to rozwijamy gospodarkę żeby zatrzymać jak najwięcej ludzi – mówił Mateusz Morawiecki na konferencji z okazji dwulecia rządu PiS.

8 miesiące temu

Lewandowski: Polska demokracja ma się dobrze tylko w zmyślonym świecie kreowanym przez zawłaszczone media

8 miesiące temu

Timmermans: Polskie władze powinny dostosować prawo o sądach powszechnych do prawa UE

KE finalizuje teraz swoją ocenę by podjąć decyzję o kolejnych krokach – mówił Frans Timmermans w trakcie debaty PE o sytuacji w Polsce. Jak stwierdził, KE monitoruje prace nad ustawami o KRS i SN. Mówił też, że zostały wysłane cztery pisma do polskich władz zapraszające na spotkania, ale nie zostały przyjęte.

Polskie władze powinny przywrócić niezawisłość TK jako strażnika polskiej Konstytucji. Polskie władze powinny dostosować prawo o sądach powszechnych do prawa UE. Znieść wpływ prokuratora generalnego na nominacje i odwoływanie prezesów sądów. Polska powinna dostosować prawo dot. szkół sądowniczych do prawa europejskiego. Dwa nowe prezydenckie projekty ustaw powinny zostać dostosowane do prawa europejskiego, jeżeli chodzi o niezawisłość sądów – mówił dalej.

8 miesiące temu

Schetyna: Trzaskowski ma największe szanse na to żeby wygrać wybory w Warszawie

Trzaskowski ma największe szanse na to żeby wygrać wybory w Warszawie. Poradzę sobie z Ryszardem Petru w zbudowaniu takich relacji, które będą owocować dobrą współpracą także na listach. Krok po kroku, poczekamy na ordynację i podejmiemy wspólnie decyzję. Chcę żeby nie legitymacja partyjna decydowała o tym, kto jest kandydatem, a szanse na zwycięstwo. Bo to jest najważniejsze – mówił Grzegorz Schetyna w rozmowie z Konradem Piaseckim w Gościu Radia Zet.

8 miesiące temu

Schetyna: Czekamy na ordynację wyborczą, bo to rzeczywiście klucz

Nie jesteśmy niczym zarażeni, czekamy na ordynację wyborczą, bo to rzeczywiście klucz. Widać w jaki sposób PiS demoluje ordynację i w jaki sposób chce przez ordynację wygrać wybory i rozbić opozycję – mówił Grzegorz Schetyna w rozmowie z Konradem Piaseckim w Gościu Radia Zet.