Polityczny plan czwartku: Sejm o Służbie Ochrony Państwa, posiedzenie Senatu

O 9:30 w Sejmie odbędzie się konferencja Adama Andruszkiewicza, na której poinformuje o „dalszych planach pracy dla Polski”.

O 10:00 w Sejmie odbędzie się I czytanie rządowego projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa, a o 11:15 – I czytania projektów ustaw o Straży Marszałkowskiej wraz z przepisami wprowadzającymi.

O 12:30 odbędzie się I czytanie rządowego projektu zakładającego zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek, czyli tzw. 30-krotność.

O 1:30 odbędzie się I czytanie rządowego projektu zakładającego rozszerzenie uprawnień do tworzenia związków zawodowych także o grupę osób zatrudnionych na umowach zlecenie, umowach o dzieło czy prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

O 15:30 rozpocznie się dwugodzinny blok głosowań w Sejmie, w trakcie którego nastąpi m.in. rozstrzygnięcie wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt:

„Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat powiązań Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza ze wszystkimi osobami wskazanymi w książce Tomasza Piątka pt. „Macierewicz i Jego Tajemnice”, w szczególności z Siemionem Mogilewiczem, Alfonsem D’Amato oraz Robertem Luśnią oraz czy zostały podjęte stosowne kroki w celu rzetelnego zbadania opisanych w książce Tomasza Piątka pt. „Macierewicz i Jego Tajemnice” powiązań osób związanych z Ministerstwem Obrony Narodowej, w szczególności Antoniego Macierewicza z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa oraz członkami rosyjskiej mafii”

O 11:00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystej Gali Finałowej Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. O 19:18 Para Prezydencka weźmie udział w koncercie z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt.”Powrócim pełni sławy”.

O 11:00 premier Beata Szydło weźmie udział w XV Forum Polityki Zagranicznej Pozycja Polski w świecie – wyzwania i dylematy.

Także o 11:00 rozpoczynie się dwudniowe posiedzenie Senatu, w trakcie którego senatorowie zajmą się m.in. ustawą zakładającą zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2018 roku. W porządku jest też m.in. informacja o działalności RPO za 2016 rok oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

O 12:00 w Sejmie rozpocznie się drugie posiedzenie zespołu śledczego do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa powołanego przez klub Platformy.

Także o 12:00 dwie sejmowe komisje: spraw zagranicznych i ustawodawcza będą kontynuować rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej – to tzw. ustawa czyszcząca.