Rząd przyjął projekt ustawy stopniowo zwiększający wzrost nakładów na ochronę zdrowia

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedłożony przez ministra zdrowia.Od 1 stycznia 2018 r. środki na ochronę zdrowia będą rosły stopniowo, osiągając w 2025 r. poziom 6 proc. PKB. Przełoży się to na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, o którym premier Beata Szydło mówiła w exposé – poinformowała Kancelaria Premiera.

Rada Ministrów przyjęła też m.in. projekt nowelizacji tegorocznego budżetu. Według aktualnej wersji harmonogramu, Sejm zajmie się nim w czwartek wieczorem. Nowelizacja jest potrzebna do wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników.