Neumann: Proponujemy ponadpartyjny pakt – zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w ciągu 4 lat

Chcemy zaproponować jako Platforma ponadpartyjny pakt dla zdrowia, porozumienie, które będzie honorowane przez partie polityczne obecne w parlamencie, ale będzie zawierane przy współudziale przedstawicieli zawodów medycznych, którzy dzisiaj protestują i przy współudziale organizacji pacjentów. Chcemy zaproponować taki pakt, żeby pokazać swoją gotowość do rozmów, swoje propozycje – mówił Sławomir Neumann na briefingu.

Chcemy zaproponować zwiększenie nakładów do 6% PKB. Chcemy żeby o te pieniądze w ciągu 4 lat zostało zwiększone finansowanie ochrony zdrowia. Chcemy żeby to było finansowanie wprost z budżetu, bez podnoszenia składki na zdrowie i podatków – mówił dalej szef klubu PO.