S&P potwierdziła rating Polski z perspektywą stabilną