Radziwiłł: Dobrze by było, by rezydenci dołączyli do zespołu

Dzisiaj rozmawialiśmy w dwóch obszarach, które są opisane zarządzeniem ministra zdrowia. Jeden obszar dotyczy zwiększonych nakładów na służbę zdrowia, a drugi wynagrodzeń w służbie zdrowia. Nie ukrywam że dyskusja na posiedzeniu była głownie skoncentrowana wokół tej pierwszej sprawy i z satysfakcją mogę powiedzieć, że w tej chwili bardzo wyraźnie widać takie dążenie do tego, żeby poważnie myśleć o strategii zagospodarowywania tego, co zostało przygotowane przez rząd – mówił Konstanty Radziwiłł na briefingu.

Dobrze by było, by rezydenci dołączyli do nas [do zespołu] – mówił dalej. Chodzi o zespół do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania.