Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej

Projekt jest już dostępny na stronie resortu. Trafi teraz do szerokich konsultacji, a po uzyskaniu stosownego podpisu pod projektem uprawnionych osób, stanie się rządowym i trafi do RCL.

Jak podkreśla ministerstwo, to pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych przez władze komunistyczne po 1944 roku.

Nowa ustawa – jak twierdzi resort – zakończy wszelkie patologiczne zjawiska, które przyjęły formę dzikiej reprywatyzacji. Ostatecznie utraci moc dekret Bieruta.