Szydło: Zaapelowałam do KE o przyśpieszenie działań legislacyjnych ws. gazociągu Nord Stream 2

Trwa pierwsza sesja robocza podczas pierwszego dnia szczytu RE. Wspólnie w tej pierwszej części omówiliśmy najważniejsze sprawy z bieżących agencji UE. Tematem, który od wielu miesięcy jest wciąż aktualny, jest kryzys migracyjny. Dzisiejsze spotkanie było okazją do omówienia stanu zaawansowania podejmowanych działań mających na celu uszczelnienie granic zewnętrznych UE. Polski rząd od początku podkreślał, że niezwykle istotne jest wzmocnienie granic zewnętrznych UE oraz współpraca z państwami trzecimi, których problem migracyjny dotyka najbardziej. Można powiedzieć, że ta refleksja, która na wniosek m.in. stanowczej postawy Polski została przyjęta i zmiana poglądu na to, w jaki sposób ma być polityka migracyjna prowadzona, zaczęła przynosić dobre rezultaty, ponieważ dzisiaj zgodziliśmy się, że właśnie ten wymiar zewnętrzny polityki migracyjnej zmniejszył presję migracyjną, a jednocześnie wymaga cały czas dalszych naszych działań, prac w związku z tym będziemy aktywnie, jeżeli chodzi o wzmacnianie przede wszystkim finansowo tych działań, które już zostały rozpoczęte i uruchomienie kolejnych programów humanitarnych. Na mój wniosek do tekstu konkluzji została wpisana poprawka gwarantująca iż wszystkie zmiany dot. reformy systemu azylowego będą przyjmowane w drodze konsensusu wszystkich państw członkowskich – mówiła premier Beata Szydło na konferencji w Brukseli. Jak dodała:

„Sprawą niezwykle ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego całej Europy Środkowo-Wschodniej jest problem związany z budową gazociągu Nord Stream 2. Kontynuacja tej inwestycji nie tylko zagraża niezależności energetycznej całej Europy Środkowo-Wschodniej, ale podważa bezpieczeństwo energetyczne regionu. Podczas dzisiejszej sesji roboczej postanowiłam zgłosić ten temat do dyskusji, zaapelowałam do KE o przyspieszenie działań legislacyjnych i prawnych ws. gazociągu Nord Stream 2 i z satysfakcją chcę państwu powiedzieć, że ta dyskusja została i mój głos został w dyskusji poparty przez innych szefów rządów, również wagę tego tematu podniósł przewodniczący Donald Tusk”