Radziwiłł: Nakłady na ochronę zdrowia w tym roku wzrosły bardziej niż kiedykolwiek

Radziwiłł: Nakłady na ochronę zdrowia w tym roku wzrosły bardziej niż kiedykolwiek

Pani premier jednoznacznie wyraziła wolę aby te nakłady rosły właśni w taki sposób, aby osiągnąć udział 6% PKB na zdrowie, a jednocześnie żeby zrobić to jak najszybciej. To słowa, które padły podczas spotkania z rezydentami – mówił Konstanty Radziwiłł na posiedzeniu komisji zdrowia w szpitalu. Jak dodał:

„Premier jednoznacznie wskazała, że jest wola aby pracować nad takim, aby te wynagrodzenia były wyższe, zresztą zgodnie z założeniami już rozpoczętymi. Powtarzam, że nakłady na ochronę zdrowia już rosną, wzrosły w tym roku bardziej niż kiedykolwiek, co jest dowodem na czystość intencji”

Jak dodał:

„Premier wyraziła zgodę czy wolę przeanalizowania różnego rodzaju dyskusji i krytyki, która towarzyszy wprowadzonej w życie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych pracowników medycznych. Te wszystkie aspekty miałyby być przedmiotem analizy i pracy zespołu, którego powstanie zostało zapowiedziane. Na polecenie pani premier realizuję to w praktyce, zespół ds. Systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania będzie zajmował się wszystkimi tymi sprawami”

Radziwiłł przekazał też list, że mimo perturbacji z zakresie spotkań, zaproszenie do udziału w tym zespole jest aktualne. „Protest głodowy nie sprzyja spokojnej pracy. To oczywiste” – dodał.