Ziobro: Zostanie powołany zespół do analizy spraw związanych z wyłudzaniem nieruchomości na terenie Łodzi

Prokurator krajowy poinformował mnie, że podjął wstępne działania związane z możliwością powołania w najbliższym czasie podobnego zespołu [jak w Krakowie] na terenie Łodzi. Okazuje się, że również dotarły do nas informacje wskazujące, że na terenie miasta Łodzi też mogło dochodzić do podobnego procedury. Nie chcę jeszcze szacować jego rozmiarów, skali i przesądzać charakteru tego zjawiska – stwierdził Zbigniew Ziobro na briefingu. Jak dodał, w najbliższym czasie zostanie powołany zespół do analizy spraw związanych z wyłudzaniem nieruchomości na terenie miasta Łódź.