Ziobro: Projekt ustawy reprywatyzacyjnej bardzo dobrym punktem wyjścia do dalszych prac rządu

Chciałbym po raz publicznie podziękować ministrowi Jakiemu, który za moją zgodą i po uzgodnieniu ze mną zdecydował się podjąć bardzo ciężki temat, jakim jest reprywatyzacja i wspólnie z prof. Zaradkiewiczem panowie przygotowali projekt ustawy, która jest bardzo dobrym punktem wyjścia do dalszych prac rządu. To było bardzo ambitne wyzwanie i kiedy minister Jaki do mnie przyszedł, prosząc o zgodę na zajęcie się tematem, życząc mu sukcesu miałem wątpliwość czy to się uda, ale kiedy przeczytałem projekt tej ustawy i zobaczyłem wszystkie okoliczności związane z ich wprowadzeniem, to mam wrażenie, że wreszcie mamy coś, co może się udać i bardzo by to było dobre dla państwa, porządku prawnego, też ukrócenia tej działalności przestępczej gdyby ta ustawa po dopracowaniu na etapie konsultacji międzyresortowych, konsultacji rządowych została później przedłożona do parlamentu i uchwalona. To będzie zależało od wielu osób i decyzji politycznych. W każdym razie ja będę popierał uchwalenie tej ustawy, oczywiście z otwartością na konsultacje, ewentualne zmiany, które ona by wymagała na przecież na wstępnym etapie legislacyjnym i jeszcze raz chciałbym podziękować ministrowi Jakiemu, że podjął się wielkiego wyzwania i mimo obciążenia pracą w komisji weryfikacyjnej, sprostał temu zadaniu. To naprawdę wielka sprawa – stwierdził Zbigniew Ziobro na briefingu, pytany o projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej.