„Spotkaliśmy się z szantażem” – lekarze wznawiają protest

https://twitter.com/pr_ozzl/status/918590021703258113