Szydło: Podzielenie Europy na kilka prędkości jest po prostu błędem

Jeżeli chodzi o zmiany w UE, Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej już dwukrotnie złożyły i to na piśmie dokument, w którym pokazaliśmy naszą wizję Europy. Rok temu w Bratysławie, a potem w Rzymie wszystkie 28 państw członkowskich UE zobowiązały się w tej deklaracji rzymskiej, którą razem wszyscy podpisaliśmy, do tego że chcemy myśleć o wspólnej przyszłości Europy. Podział Europy, dzielenie Europy na jakieś poszczególne, wąskie grupy jest błędem i prowadzi tylko i wyłącznie do rozbicia Europy. Polskie stanowisko jest tutaj jasne. Tak, jak jasne jest stanowisko Grupy Wyszehradzkiej. Musimy myśleć o rozwoju Europy, jej solidarności, o rozwiązaniu kryzysów, ale to musi być oparte przede wszystkim o jedność. Podzielenie Europy na kilka prędkości, grup, klubów mniejszych czy większych jest po prostu błędem – mówiła premier Beata Szydło na konferencji w Tallinnie.

Ja to odczytuję jako pewne pomysły, nie do końca może przemyślane czy wygłaszane ze względu na swoją wewnętrzną sytuację rzucane w przestrzeń polityczną i publiczną, ale traktujemy to jako pomysły – dodała, pytana o reformy Emmanuela Macro§na.