Live

W listopadzie Kongres 590. Joanna Jędrzejczyk gościem specjalnym

W listopadzie Kongres 590. Joanna Jędrzejczyk gościem specjalnym

Tegoroczny Kongres 590 odbędzie się 16 i 17 listopada w Jasionce koło Rzeszowa.

Piwnik: Złożę wniosek o dalsze pełnienie urzędu. Jak nie będę sędzią, nie będą mogła być przewodniczącym KRS

Piwnik: Złożę wniosek o dalsze pełnienie urzędu. Jak nie będę sędzią, nie będą mogła być przewodniczącym KRS

Dlaczego miałabym łamać dane publicznie słowo, tego nie wiem – mówiła Barbara Piwnik w rozmowie z Konradem Piaseckim w „Piaskiem po oczach” TVN24, pytana o publikacje „Faktu” jakoby miała zostać szefową KRS.

„Akurat myślę, że prezes ma więcej spraw na głowie w tej chwili niż obsadę jeszcze niewybranej KRS. Proszę zauważyć, że prawo o ustroju sądów już się zmieniło i 2 października, w poniedziałek – jak myślę – złożę prośbę w sądzie o wyrażenie zgody przez ministra na dalsze pełnienie przeze mnie urzędu gdyż zgodnie ze zmianami, jakie nastąpiły w prawie, jestem prawie w stanie spoczynku. Nie wiem co zrobi minister. Zobaczymy. Jak nie będę sędzią, nie będą mogła być przewodniczącym KRS”

Są pewne rzeczy o których się publicznie nie rozmawia, a o plotkach dyskutować myślę, że szkoda czasu – dodała, pytana czy ktoś sygnalizował, że prezes Kaczyński potrzebowałby Barbary Piwnik w KRS.

Gowin: Sejm i Senat prawdopodobnie wprowadzi poprawki. Chciałbym żeby były nieznaczne

Gowin: Sejm i Senat prawdopodobnie wprowadzi poprawki. Chciałbym żeby były nieznaczne

To będą reformy prezydenta, do których to reform prawdopodobnie Sejm i Senat wniosą jakieś poprawki. Chciałbym żeby to były poprawki nieznaczne. One się mogą ograniczyć do tej jednej spornej kwestii, co wtedy, kiedy nie będzie 3/5 przy wyborze KRS – mówił Jarosław Gowin w rozmowie z Beatą Lubecka w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

Gowin: Kaczyński wprost powiedział, że jeżeli okazałoby się, że możliwe są reformy pozorne, to one zostaną odłożone

Gowin: Kaczyński wprost powiedział, że jeżeli okazałoby się, że możliwe są reformy pozorne, to one zostaną odłożone

Jarosław Kaczyński w różnych wypowiedziach wprost coś takiego mówił, że jeżeli by się okazało, że możliwe są reformy pozorne, to one będą odłożone conajmniej do następnej kadencji, ale wierzę, że możliwe są reformy głębokie, takie jakie proponuje prezydent, ale jednocześnie zgodne z Konstytucją i pewną kulturą demokratycznego państwa prawa, bo to co przegłosowaliśmy w Sejmie i co potem słusznie zawetował prezydent, czyli skrócenie kadencji wszystkich sędziów SN było nie do pogodzenia nie tyle z literą prawa, co z duchem i kulturą demokratycznego państwa prawa – mówił Jarosław Gowin w rozmowie z Beatą Lubecka w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

Gowin: Jest bardzo duże prawdopodobieństwo znalezienia porozumienia z PAD. Jest jedna sprawa sporna

Gowin: Jest bardzo duże prawdopodobieństwo znalezienia porozumienia z PAD. Jest jedna sprawa sporna

Mnie się te ustawy [prezydenckie] zdecydowanie podobają. To będzie test naszej dojrzałości. Naszej czyli koalicji rządowej. Uważam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo znalezienia porozumienia z prezydentem. Jest jedna sprawa sporna i ona obiektywnie jest sporna. Chodzi o sytuację, w której w Sejmie nie udałoby się osiągnąć większości 3/5 [przy wyborze do KRS]. Wtedy prezydent proponuje rozwiazanie, które jest nietypowe w Polsce i konstytucjonaliści mają wątpliwości czy zgodne z Konstytucją. W zamian PiS proponuje inne rozwiązanie – 3/5 w Senacie. Prezydent powiedział, żę takiego rozwiązania nie przyjmie. Trzeba przyjąć to wziąć za dobrą monetę i szukać trzeciego rozwiązania. Liczę na to, że [zakończy się to] porozumieniem i uchwaleniem tych ustaw jeszcze w tym roku – mówił Jarosław Gowin w rozmowie z Beatą Lubecka w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

Sejm powraca do prac nad zmianami w ustawie o służbie zagranicznej

Sejm powraca do prac nad zmianami w ustawie o służbie zagranicznej

3 października o 13:00 – tj. w najbliższy wtorek – zbierze się sejmowa podkomisja, by rozpatrzyć rządowy projekt zmian w ustawie o służbie zagranicznej. Poprzednie posiedzenie odbyło się 13 lipca – wtedy przyjęto sprawozdanie, ale teraz projekt ma być poprawiony. Niedawno Onet podawał, że błędy są powodem odwołania zastępcy szefa polskiej dyplomacji Renaty Szczęch.

To jedna z ważniejszych inicjatyw MSZ – wprowadza „negatywną przesłankę zatrudnienia w służbie zagranicznej dotyczącej osób które w okresie do 31 lipca 1990 r. pracowały bądź pełniły służbę albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu tzw. ustawy lustracyjnej”. Wygaśnięcie stosunków pracy tych osób ma nastąpić z mocy prawa.

Projekt wprowadza też 6-miesięczny okres przejściowy, w którym dokonany zostanie kompleksowy przegląd kadr służby zagranicznej oraz zaproponowane zostaną nowe warunki pracy i płacy bądź nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z mocy prawa.

O projekcie wspominał na lipcowym kongresie Jarosław Kaczyński. – Tę ustawę trzeba w końcu uchwalić, bo panie ministrze [spraw zagranicznych], kłaniałem się panu, ale złogów jest tam u pana dużo i trzeba zmieniać – mówił prezes PiS.

Szydło: W tej chwili nie widzę potrzeby rekonstrukcji rządu

Szydło: W tej chwili nie widzę potrzeby rekonstrukcji rządu

Jest jakaś rekonstrukcja [rządu] zapowiedziana? Mówię cały czas i podkreślam, nie powiem nic nowego. Rekonstrukcję się robi, a nie o niej opowiada. Jeśli przyjdzie taki moment i taka potrzeba, rekonstrukcja będzie przeprowadzona? W tej chwili nie widzę takiej potrzeby – mówiła premier Beata Szydło na konferencji w Tallinnie.

Szydło: Podzielenie Europy na kilka prędkości jest po prostu błędem

Szydło: Podzielenie Europy na kilka prędkości jest po prostu błędem

Jeżeli chodzi o zmiany w UE, Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej już dwukrotnie złożyły i to na piśmie dokument, w którym pokazaliśmy naszą wizję Europy. Rok temu w Bratysławie, a potem w Rzymie wszystkie 28 państw członkowskich UE zobowiązały się w tej deklaracji rzymskiej, którą razem wszyscy podpisaliśmy, do tego że chcemy myśleć o wspólnej przyszłości Europy. Podział Europy, dzielenie Europy na jakieś poszczególne, wąskie grupy jest błędem i prowadzi tylko i wyłącznie do rozbicia Europy. Polskie stanowisko jest tutaj jasne. Tak, jak jasne jest stanowisko Grupy Wyszehradzkiej. Musimy myśleć o rozwoju Europy, jej solidarności, o rozwiązaniu kryzysów, ale to musi być oparte przede wszystkim o jedność. Podzielenie Europy na kilka prędkości, grup, klubów mniejszych czy większych jest po prostu błędem – mówiła premier Beata Szydło na konferencji w Tallinnie.

Ja to odczytuję jako pewne pomysły, nie do końca może przemyślane czy wygłaszane ze względu na swoją wewnętrzną sytuację rzucane w przestrzeń polityczną i publiczną, ale traktujemy to jako pomysły – dodała, pytana o reformy Emmanuela Macro§na.

Rzepecki zapowiada na jutro konferencję przed Pałacem Prezydenckim

Rzepecki zapowiada na jutro konferencję przed Pałacem Prezydenckim

Szydło: Mogę potwierdzić, że złożyliśmy wniosek o wyłączenie sędziego z postępowania ws. Puszczy Białowieskiej

Szydło: Mogę potwierdzić, że złożyliśmy wniosek o wyłączenie sędziego z postępowania ws. Puszczy Białowieskiej

Rzeczywiście mogę potwierdzić, że złożyliśmy taki wniosek o wyłączenie sędziego z tego postępowania [ws. Puszczy Białowieskiej] ze względu na jego stronnicze zachowania w pierwszej sesji. To rzeczą naturalną, bo przy tego typu stronniczym zachowaniu sędziego musieliśmy to zrobić – mówiła premier Beata Szydło na konferencji w Tallinnie.

Szydło: Polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe 21 grudnia w Warszawie

Szydło: Polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe 21 grudnia w Warszawie

Spotkałam się również z premier May. Rozmawiałyśmy m.in. o tych propozycjach, które premier May złożyła w związku z Brexitem, o czym mówiła w czasie swojego wystąpienia we Florencji. Była to kontynuacja mojej rozmowy, kiedy na początku tygodnia rozmawiałyśmy telefonicznie. Dzisiaj taka rozmowa była kontynuowana. W czasie naszego spotkania została również potwierdzona data konsultacji międzyrządowych polsko-brytyjskich, które odbędą się 21 grudnia – poinfromowała premier Beata Szydło na konferencji w Tallinnie.

Szydło: Polska jest państwem, które aktywnie wprowadza w życie rozwiązania dające szanse na szybszy i lepszy rozwój

Szydło: Polska jest państwem, które aktywnie wprowadza w życie rozwiązania dające szanse na szybszy i lepszy rozwój

Trwa pierwszy szczyt cyfrowy UE tutaj w Tallinie. Mam bardzo dużą satysfakcję, ponieważ Polska m.in. była tym krajem, który zainicjował pomysł zorganizowania tego szczytu. To inicjatywa minister Streżyńskiej, obecnego ze mną wiceministra Szuberta. To nasze pomysły an to, żeby wokół inicjatywy cyfryzacji zbudować koalicję państw, które dzisiaj spotkały się w Tallinnie żeby rozmawiać na temat przyszłości cyfryzacji w Europie, na temat przyszłości rozwoju rynku informatycznego, tego wszystkiego co będzie miało bardzo duży wpływ na polską gospodarkę, europejską gospodarkę, na życie ludzi. Rozmawiamy w tych dwóch sesjach o rozwoju, cyber-bezpieczeństwie, co zrobić żeby jednocześnie uniknąć zagrożeń płynących z rozwoju rynku cyfrowego, żeby przełożyło się na to na wzrost gospodarczy, konkurencyjność i wreszcie żeby było to realnym wyrównywaniem szans wszystkich części Europy. Bardzo ciekawa dyskusja i ciekawy tezy – mówiła premier Beata Szydło na konferencji w Tallinnie – mówiła premier Beata Szydło na konferencji w Tallinnie.

Polska jest państwem, które bardzo aktywnie wprowadza w życie te rozwiązania, które dają szanse na szybszy i lepszy rozwój, wcielają te osiągnięcia rynku cyfrowego – dodała szefowa rządu.