Warchoł: Konstytucji są znane trzy rodzaje większości. Nie jest znana instytucja jeden głos, jeden poseł

Konstytucja przewiduje większość zwykłą, bezwzględną i kwalifikowaną, jeżeli chodzi o podejmowanie uchwał. Te trzy rodzaje większości są znane Konstytucji. Nie jest znana instytucja jeden głos, jeden poseł. Występuje ona w wyborach powszechnych, natomiast w wyborach ciałach kolegialnych typu Sejm ona nie występuje i teraz można sobie wyobrazić sytuację, w której uchwała zostanie podjęta większością 30 głosów, a Konstytucja takiej większości nie zna – mówił Marcin Warchoł w rozmowie z dziennikarzami.