300POLITYKA publikuje projekt ustawy o KRS

300POLITYKA publikuje projekt ustawy o KRS