Sellin: Projekt ustawy o dekoncentracji kapitału w mediach jest gotowy

Sellin: Projekt ustawy o dekoncentracji kapitału w mediach jest gotowy

Gotowy jest już projekt ustawy o dekoncentracji kapitału w mediach, czeka tylko na decyzję polityczną – ujawnia Radiu ZET wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Nowe prawo ma ograniczać udział zagranicznego kapitału w spółkach medialnych. Wiceminister jest przekonany, że nie będzie naruszać unijnych przepisów dotyczących swobodnego przepływu kapitału.

Te same przepisy unijne i zalecenia Rady Europy zalecają, żeby akurat w przestrzeni mediów pilnować, by nie było nadmiernej koncentracji i by kapitał narodowy był dominujący – powiedział Sellin.