Macierewicz o Kraszewskim: SKW nabrała wątpliwości. Informacje muszą być zweryfikowane, przepisy dają na to rok

Te pytania znajdują swoją odpowiedź w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych. Jak wiadomo, zostało przytoczone i pani chyba to pamięta, jeżeli nie, to proponuję sięgnąć do informacji BBN z sierpnia. BBN i prezydent, wszyscy urzędnicy Pałacu Prezydenckiego i cała opinia publiczna łącznie z pani i pani stacją zostali poinformowani, że to jest procedura wynikająca z tego iż SKW po ostatnim badaniu i udostępnieniu panu Kraszewskiemu dostępu do informacji niejawnych nabrała wątpliwości co do składanych przez niego informacji i one muszą być zweryfikowane, a przepisy dają na to czas rzędu roku. Wszystkie przepisy będą w tej sprawie – jak w każdej innej – bardzo rygorystycznie respektowane – mówił Antoni Macierewicz na briefingu w Sejmie.