Soloch: Jest pewna niedoróbka systemowa. Prezydent powinien mieć wpływ na obsadę stanowiska ministra obrony

Nie ma tej kwestii [dymisji Antoniego Macierewicza]. Myślę, że sensownie jest mówić o współpracy między ośrodkiem prezydenckim a MON-em, między prezydentem a rządem i między prezydentem a ministrem obrony. Współpraca jest, bo tego wymaga interes państwa i pewne rzeczy muszą się toczyć i się toczą. Natomiast rzeczywiście są pewne sprawy, czy to jeśli chodzi o różnice wizji czy o konkretne sprawy, które wymagają wyjaśnienia i załatwienia – mówił Paweł Soloch w rozmowie z Konradem Piaseckim w Radiu Zet.

Nic na ten temat nie jest mi wiadomo. Nie wiem o takiej rozmowie [nt. dymisji Macierewicza] – mówił dalej.

„Jest pewna niedoróbka systemowa. Prezydent jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych powinien mieć wpływ na obsadę stanowiska ministra obrony. Tę kwestie prezydent podnosił przy okazji dyskusji nt. referendum konstytucyjnego. Żaden prezydent od czasu uchwalenia Konstytucji nie ma formalnego wpływu na obsadę stanowiska ministra obrony. Moim zdaniem powinien mieć wpływ, jeśli ma być prezydentem, który jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych i ma największy mandat społeczny”