Rząd we wtorek o split payment

Rząd we wtorek o split payment

Projektem ustawy zakładającym wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności – split payment – zajmie się rząd na wtorkowym posiedzeniu, które rozpocznie się o 12:00.

Jak tłumaczy resort, mechanizm ten uważany jest za jedno z rozwiązań do przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom podatkowym.  Umożliwia bowiem organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach bankowych VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT.

Mechanizm ten z założenia utrudnia, lub wręcz uniemożliwia, powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewni lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i utrudni wyprowadzanie pieniędzy za granicę.

Uszczelnianie systemu VAT oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikania płacenia podatku to jeden z głównych celów prowadzonej polityki podatkowej – argumentuje rząd.