Tyszka: PAD utrzymuje naszą poprawkę wyboru KRS przez 3/5 Sejmu

Tyszka: PAD utrzymuje naszą poprawkę wyboru KRS przez 3/5 Sejmu

Nam przede wszystkim zależało na podkreśleniu tego, że to, o czym teraz dyskutujemy, to nie jest żadna reforma sądownictwa. To nic nie pomoże tak naprawdę obywatelom. W związku z tym my mówimy cały czas o naszych pracach, które już rozpoczęliśmy, nad wprowadzeniem wybieranych przez obywateli sędziów pokoju, orzekających w uproszczonej procedurze i sędziów, którzy będą też rozliczani przez ludzi. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, że prezydent podszedł z dużym optymizmem do tego pomysłu, z otwartością – mówił Stanislaw Tyszka na briefingu Przed Pałacem Prezydenckim. Jak dodał:

„Jeżeli chodzi natomiast o korektę tych nieszczęsnych ustaw z Ministerstwa Sprawiedliwości, to my mówiliśmy o trzech elementach. Prezydent powiedział, że utrzymuje naszą poprawkę wyboru KRS przez 3/5 Sejmu, a nie zwykłą większością. Rozmawialiśmy o tym, jakie będą mechanizmy zabezpieczające. Niewykluczone, że będzie to wskazanie tych osób przez prezydenta, co jesteśmy w stanie poprzeć ze względu na silną legitymację demokratyczną prezydenta”

Jak mówił dalej Grzegorz Długi:

„Drugą sprawą był udział obywateli szeroko rozumianych w tym procesie. Z jednej strony aby do KRS mogli kandydować też sędziowie, którzy są wskazani przez obywateli, czy organizacje profesjonalne, czy inne. Odpowiednia liczba obywateli, która by mogła wskazać kandydata”