Błaszczak apeluje do totalnej opozycji, żeby „nie lansowali się na krzywdzie”

Błaszczak apeluje do totalnej opozycji, żeby „nie lansowali się na krzywdzie”

Przed chwilą wysłuchaliśmy z komendantem głównym PSP meldunków z 5 województw. Meldunki składali komendanci wojewódzcy PSP, informację przedstawiali wojewodowie. Chodzi o sytuację w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. Największy zakres strat jest w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Chciałbym podkreślić, że pomoc finansowa została uruchomiona, trafiła na konta samorządów. System wypłaty zasiłków to system oparty o działania gmin. Od wczoraj gminy mają pieniądze, sukcesywnie uruchamiają wsparcie. To pieniądze, które pozwolą na zapewnienie potrzeb na ten czas, który mamy. Komendanci zapewniali, że wszystkie miejscowości są połączone systemem drogowym, a więc z dróg zostały usunięte konary drzew. Jest zapewniona dostawa wody, w wielu przypadkach przy użyciu agregatów – mówił Mariusz Błaszczak na briefingu dodając, że na chwilę obecną 27 tys. odbiorców jest pozbawionych energii elektrycznej.

Wczoraj w sieci pojawiły się ataki ze strony totalnej opozycji. Apeluję do pań i panów z totalnej opozycji, żeby nie lansowali się na tej krzywdzie, która została wyrządzana, żeby nie prowadzili kampanii w sytuacji, w której jest prowadzona akcja ratunkowa. Jestem w ciągłym kontakcie z premier – mówił dalej szef MSWiA.