Szydło: Wszystkie służby działają i pracują od piątkowej nocy

11 miesiące temu

Szydło: Wszystkie służby działają i pracują od piątkowej nocy

Służby są od piątku wieczora, od momentu kiedy to się stało, wydarzyło praktycznie cały czas tutaj, w terenie. W tej chwili dołączyło również wojsko. Jesteśmy przygotowani do tego, aby zwiększyć siły, jeżeli będzie to potrzebne, ale po rozmowie w sztabie mamy informację, że w tej chwili nie ma takiej potrzeby. Są gotowi również straży z innych regionów Polski – mówiła premier Beata Szydło w trakcie briefingu we wsi Czyczkowy.

Staramy się szukać takich rozwiązań które maksymalnie skrócą te procedury i ten czas, kiedy są szacowane straty, przygotowywane wnioski. Jesteśmy fotowi do wypłat już środków finansowych i w sobotę poleciłam wypłaty, przelanie środków – dodała szefowa rządu.

Wszystkie służby działają i pracują od piątkowej nocy. Byłam cały czas informowana na bieżąco o tych działaniach – podkreśliła Szydło.

11 miesiące temu

Łapiński: PAD oczekuje, że sprawa gen. Kraszewskiego zostanie wyjaśniona bez zbędnej zwłoki

Trwa procedura tzw. sprawdzania. Dzisiaj rozmawiałem chwilę w Belwederze z prezydentem, który jasno powiedział, że podtrzymuje swoje oczekiwanie, że sprawa gen. Kraszewskiego zostanie wyjaśniona bez zbędnej zwłoki – mówił Krzysztof Łapiński w rozmowie z Justyną Pochanke w „Faktach po faktach” TVN24. Jak dodał, oczekiwanie prezydenta zostało przekazane ministrowi i premier. Chodzi o „dość pilne” rozstrzygnięcie sprawy.

11 miesiące temu

Łapiński: Prezydent na każdym etapie, czy bezpośrednio czy przez BBN, zgłasza swoje uwagi

Prezydent na każdym etapie, czy bezpośrednio czy przez BBN, zgłasza swoje uwagi. Tak samo było w czasie prac nad Strategicznym Przeglądem Obronnym, które przygotowało MON i prezydent zgłaszał tam swoje uwagi – mówił Krzysztof Łapiński w rozmowie z Justyną Pochanke w „Faktach po faktach” TVN24. Jak podkreślił, cały czas jest komunikacja.

11 miesiące temu

PAD: Polska armia jest jedna i nie można jej różnicować

Realizujemy program modernizacji Sił Zbrojnych, program zakupów, którego efekty będziecie państwo mogli zobaczyć za chwilę, w czasie defilady, bo najnowszy sprzęt, który znalazł się w posiadaniu polskiej armii także będzie zaprezentowany. Będziemy realizowali dalsze zakupy. Dzięki decyzjom rządu i parlamentu będą realizowane także dalsze wzrosty wydatków na polską obronność, bo jest już zaplanowany cykl wzrostów do 2030 roku. Wierzę w to, że uda nam się osiągnąć poziom 2,5% PKB – mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego. Jak dodał:

„Wierzę w to, że spokojnie i z rozwagą, w sposób zaplanowany i logiczny, dzięki tym wszystkim działaniom modernizację polskiej armii i zwiększenie jej liczebności uda nam się przeprowadzić. I wierzę głęboko w to, że w tym procesie zachowamy jedność jako politycy, ale że będziemy umieli również zachować jedność w ramach polskiej armii, bo polska armia jest jedna i nie można jej różnicować poprzez rodzaje wojsk czy jakąkolwiek inną klasyfikację. Wszyscy polscy żołnierze i jednostki zasługują na szacunek, bo szacunek jaki ma dla polskiego żołnierza, jego trudu, bohaterstwa, odwagi, gotowości obrony ojczyzny musi być zachowany w całym społeczeństwie – od władz aż do zwykłego obywatela. To podstawowy element budowy silnego państwa. Wierzę w to, że w taki właśnie sposób będziemy realizowali nasze obowiązki i nie mówię tylko o ludziach władzy, ale o naszym obowiązku jako polskiego społeczeństwa wobec polskich żołnierzy. Szacunku, szacunku i jeszcze raz szacunku”

11 miesiące temu

PAD: To jest armia RP, to nie jest niczyja armia prywatna

Chcę was zapewnić o tym, że polskie władze starają się w jak najlepszym stopniu realizować te potrzeby, które ma dzisiaj polska armia. Że czynimy wszystko, aby móc wydawać jak największe środki na modernizację polskiej armii, że czynimy wszystko, aby odwrócić niekorzystne zmiany, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat, bo popełniono wiele pomyłek, ale wierzę w to głęboko, że te pomyłki można naprawić. Wierzę w to głęboko tak, jak udało się odwrócić tendencję do finansowania obronności, wydatków na polską armię, że da się również odwrócić te niekorzystne zmiany w systemie dowodzenia – mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego. Jak dodał:

„Oczywiście, są różne koncepcje, wizje. Ale jestem przekonany, że wszyscy politycy w Polsce i ci, którzy sprawują dzisiaj władzę i ci, którzy są w opozycji rozumieją, że najważniejszą sprawą jest dobro wspólne, a dobro wspólne to przede wszystkim RP, której absolutnie niewyjętą częścią jest polska armia i to jest armia RP, to nie jest niczyja armia prywatna. To armia, którą musimy wspólnie kształtować, dla której dobra musimy wspólnie pracować, bo to armia, która własną piersią broni RP, dzięki której RP jest wolna, suwerenna i niepodległa”

Zapewniam ze swojej strony jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych o woli jak najlepszego współdziałania, ale także o tym iż rozumiem funkcję prezydenta, najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych i jestem przekonany iż właśnie moim obowiązkiem jako prezydenta jest stać na straży wszystkich tych wartości, o których przed chwilą mówiłem. Staram się tę rolę wypełniać jak najlepiej i zapewniam, że będę to czynił przez całą swoją prezydencką służbę – stwierdził PAD.

11 miesiące temu

Biskup Guzdek: Piłsudski pouczał, że z wojskiem naszym trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie

– W kolejną rocznicę Cudu nad Wisłą modlimy się za naszą Ojczyznę i za Wojsko Polskie w dniu jego święta. Nie możemy jednak nie postawić kilku zasadniczych pytań: Czy mamy wystarczającą ilość „szabel”, odpowiadających wymaganiom współczesnego pola walki? Jaki duch panuje w narodzie i w polskiej armii? Co należy uczynić, aby siła oręża i siła ducha były na tyle mocne, byśmy czuli się bezpiecznie? Marszałek Józef Piłsudski pouczał, że „Z wojskiem naszym trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie. Jest to jeden z tych skarbów, który, jak uczą przykłady współczesne, łatwo jest utracić”. W tym krótkim zdaniu zawarł niezwykle ważne przesłanie. Przypomniał, że wojsko jest „skarbem” całego narodu. Następnie wezwał, aby z wojskiem „obchodzić się ostrożnie”. Te dwa pouczenia są tak mocne i precyzyjne, że nie wymagają komentarza – mówił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek w kazaniu wygłoszonym podczas Święta Wojska Polskiego. Jak dodał:

„Naszym podstawowym obowiązkiem jest myśleć i mówić prawdę. Jeśli nie zlekceważymy rad wielkich strategów i ojców zwycięskiej bitwy z 1920 roku, polska armia, a w konsekwencji nasza Ojczyzna będzie silną nie tylko w słownych deklaracjach, ale w codziennej pracy i służbie”

Uczyńmy wszystko, aby słowa i czyny stanowiły jedno. Pokornie prośmy Boga o ducha zgody i współpracę we wszystkich wymiarach życia społecznego i narodowego. Błagajmy o męstwo i odwagę do walki z wszelkimi przejawami zła. W przeszłości wielokrotnie musieliśmy pisać dzieje naszej Ojczyzny krwią. Teraz piszmy je w zgodzie – ofiarną służbą i uczciwą pracą – mówił dalej.

11 miesiące temu

Szydło: Od piątku sytuacja jest przez nas monitorowana i kontrolowana

Spotkałam się dzisiaj z ministrami, którzy zajęci są od piątku usuwaniem skutków kataklizmu, który miał miejsce na terenie naszego kraju i również przede wszystkim zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców, pomocy tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Od piątku sytuacja jest przez nas monitorowana i kontrolowana. Prowadzone są bardzo intensywne działania. Jestem na bieżąco informowana o wszystkich akcjach, które są prowadzone. Brałam również udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego województwa pomorskiego. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj żeby ocenić po tych 3 dniach sytuację i żeby podjąć decyzję co do kolejnych działań – stwierdziła premier Szydło w trakcie spotkania z mediami. Jak dodała:

„Wszystkie służby są zaangażowane i w tej chwili trwa usuwanie skutków tej trąby powietrznej, która miała miejsce z piątku na sobotę. W pierwszym etapie skoncentrowaliśmy się i skupiliśmy się na zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzi. To było najważniejsze, a w tej chwili trwa usuwanie skutków tych nawałnic. W sobotę podjęłam decyzję o natychmiastowym uruchomieniu środków pomocy finansowej i te pieniądze spływają już do samorządów. Tutaj jest moja gorąca prośba do wszystkich samorządowców, żebyście państwo jak najszybciej składali wnioski”

Dzisiaj w rozmowie z ministrami poleciłam, żeby przygotować uproszczenie procedur – tak żeby nadzór budowlany mógł włączyć się w szacowanie szkód, bo to będzie najistotniejsze. Są przygotowane również wszystkie możliwe środki pomocowe, które poprzez ośrodki pomocy społecznej będą wypłacane – stwierdziła szefowa rządu, podkreślając, że wojsko jest gotowe do pomocy.

11 miesiące temu

Neumann: Błaszczak przez 4 dni zajmował się głównie opalaniem swojego brzucha, zostawiając ludzi bez pomocy

W piątek w nocy wydarzyła się wielka tragedia na terenie woj. pomorskiego, powiatów. doszło do nawałnicy, która zniszczyła majątek wielu rodzin i doprowadziła do śmierci kilku osób. To była tragedia, której trudno było uniknąć bo to żywioł, ale od tego momentu kiedy skutki zobaczyliśmy należy oczekiwać od państwa, że pomoże ludziom poszkodowanym w tej nawałnicy. Mija 4 dzień i przez te 4 dni nie widzimy ani koordynacji ze szczebla centralnego, ministra Błaszczaka pomocy dla ludzi, którzy są odcięci od świata. Dopiero dzisiaj premier Szydło zwołuje naradę i chce zobaczyć na miejscu skutki zniszczeń. Dopiero po 4 dniach minister Błaszczak wraca z urlopu i próbuje zorientować się, jakie są skutki tej nawałnicy. Oczekiwalibyśmy znacznie szybszego działania – mówił Sławomir Neumann na briefingu na Pomorzu.

Dzisiaj rząd nie zdaje egzaminu. Mam nadzieję, że premier Szydło dzisiaj zacznie koordynować akcję pomocy dla ludzi, bo ci ludzie zostali zostawieni sami – mówił dalej szef klubu PO. Jak dodał, minister Błaszczak przez 4 dni zajmował się głównie opalaniem swojego brzucha, zostawiając ludzi bez pomocy.

Neumann wyraził nadzieję, że ciężki sprzęt będzie zaordynowany na Pomorze, a premier Szydło będzie poleci przysłanie szefowi MON przysłanie m.in. ciężkiego sprzętu z wojska.

11 miesiące temu

Błaszczak apeluje do totalnej opozycji, żeby „nie lansowali się na krzywdzie”

Przed chwilą wysłuchaliśmy z komendantem głównym PSP meldunków z 5 województw. Meldunki składali komendanci wojewódzcy PSP, informację przedstawiali wojewodowie. Chodzi o sytuację w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. Największy zakres strat jest w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Chciałbym podkreślić, że pomoc finansowa została uruchomiona, trafiła na konta samorządów. System wypłaty zasiłków to system oparty o działania gmin. Od wczoraj gminy mają pieniądze, sukcesywnie uruchamiają wsparcie. To pieniądze, które pozwolą na zapewnienie potrzeb na ten czas, który mamy. Komendanci zapewniali, że wszystkie miejscowości są połączone systemem drogowym, a więc z dróg zostały usunięte konary drzew. Jest zapewniona dostawa wody, w wielu przypadkach przy użyciu agregatów – mówił Mariusz Błaszczak na briefingu dodając, że na chwilę obecną 27 tys. odbiorców jest pozbawionych energii elektrycznej.

Wczoraj w sieci pojawiły się ataki ze strony totalnej opozycji. Apeluję do pań i panów z totalnej opozycji, żeby nie lansowali się na tej krzywdzie, która została wyrządzana, żeby nie prowadzili kampanii w sytuacji, w której jest prowadzona akcja ratunkowa. Jestem w ciągłym kontakcie z premier – mówił dalej szef MSWiA.

11 miesiące temu

Schetyna: Dziś zamiast defilady WOT powinny pomagać poszkodowanym ludziom

11 miesiące temu

Polityczny plan wtorku: obchody Święta Wojska Polskiego, odprawa z ministrami w związku z sytuacją kryzysową po nawałnicach

O 9:00 w siedzibie KG PSP Mariusz Błaszczak odbierze meldunki dot. sytuacji w województwach dotkniętych nawałnicami. Po odprawie w KG PSP rozpocznie się briefing. Z kolei na 10:30 premier Beata Szydło zwołała odprawę z ministrami w związku z sytuacją kryzysową po nawałnicach.

Wypowiedź szefowej rządu zaplanowano na ok. 11:00. Po południu premier uda się na tereny zniszczone przez nawałnice w województwie pomorskim.

O 9:45 przed budynkiem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odbędzie się briefing z udziałem posłów Sławomira Neumanna i Stanisława Lamczyka. Temat: poszkodowani na Pomorzu zostawieni bez pomocy.

Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego. Na 9:00 zaplanowano mszę świętą za ojczyznę, na 10:15 – uroczystość złożenia wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a na 10:30 – przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

O 12:00 rozpoczną się uroczystości państwowe Święta Wojska Polskiego – przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Tutaj zaplanowano wystąpienie prezydenta Dudy. W centralnej paradzie wojskowej przed pomnikiem Piłsudskiego weźmie udział także premier Beata Szydło.