Polityczny plan piątku: decyzja KW ws. Siennej 29

O 10:00 odbędzie się niejawne posiedzenie komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości położonej przy ulicy Siennej 29. Na powiedzeniu komisja podejmie decyzję dotyczącą przyszłości tej nieruchomości.

Po posiedzeniu zaplanowano konferencję prasową, na której opinii publicznej zostanie przedstawiona decyzja wraz z uzasadnieniem i opisem sposobu, w jaki w/w nieruchomość została zreprywatyzowana.

Konferencja odbędzie się po posiedzeniu, najwcześniej ok. 11:30.