Schetyna: PAD powinien poprawić także ustawę o ustroju sądów powszechnych

Chcę powiedzieć, że to ważny sygnał potwierdzający te ostrzeżenia, które płyną z Brukseli, z KE, także PE odnośnie oceny decyzji prawnych polskiego parlamentu. Wydaje się, że decyzja o dwóch wetach zmienia tę sytuację, ale jak słyszeliśmy, nie do końca. Wyraźnie widzimy, że sprawa ustawy o ustroju sądów powszechnych wraca i ona będzie rozpatrywana przez KE. Ten bardzo wyraźny sygnał, sugestia odnośnie poprawy tych zapisów musi być przyjęta przez polską stronę. Nie mam zbyt dużej wiary, że zrobi to polski rząd, premier dlatego uważam, że w tej sytuacji, wychodząc naprzeciw także tym dziesiątkom tysięcy Polaków, którzy protestowali, to prezydent Duda powinien mieć inicjatywę i w ramach rozpoczęcia projektu nowej legislacji, przygotowania dwóch nowych projektach ustawach o KRS i SN powinien także – i takie jest mojej oczekiwanie – poprawić także tę ustawę o ustroju sądów powszechnych. To odpowiedziałoby na to wielkie wyzwanie – mówił Grzegorz Schetyna na briefingu w Sejmie.