Terlecki: Dodatkowe posiedzenie Sejmu nie ma sensu wobec zapowiedzi PAD o nowych ustawach

11 miesiące temu

Terlecki: Dodatkowe posiedzenie Sejmu nie ma sensu wobec zapowiedzi PAD o nowych ustawach

To jest scenariusz [dodatkowe posiedzenie Sejmu], który byłby możliwy, gdyby prezydent skierował ustawy do TK, gdyby Trybunał zwrócił uwagę na niedociągnięcia, wady tych ustawa. Wtedy rzeczywiście można by nad nimi pracować. W tej chwili, kiedy prezydent zapowiedział swój własny projekt, to nie ma sensu wyprzedzać wydarzeń. Poczekamy na ten projekt – mówił Ryszard Terlecki w rozmowie z Danutą Holecką w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

11 miesiące temu

Terlecki: Spodziewaliśmy się spotkania z PAD wieczorem, ale decyzja została ogłoszona rano

To był trudny dzień, bo przypomnę, że nasi przedstawiciele, pani premier, marszałkowie Sejmu i Senatu zabiegali o spotkanie z prezydentem. Spodziewaliśmy się, że ono nastąpi wieczorem, nie nastąpiło, bo decyzja została ogłoszona już rano. Trzeba było tę sytuację jakoś zdiagnozować, a potem zastanowić się co dalej. To był pracowity dzień – mówił Ryszard Terlecki w rozmowie z Danutą Holecką w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

11 miesiące temu

Terlecki: Będziemy z uwagą studiować projekt prezydenta

Wojna na górze to przesada. To symboliczne określenie. Powiedziałbym, że jest taka chwila niepokoju czy wątpliwości wśród naszych wyborców i zwolenników, czy to było najlepsze rozwiązanie dla z takim trudem wywalczonych ustaw, ale przechodzimy nad tym do porządku. To konstytucyjne prawo prezydenta – mówił Ryszard Terlecki w rozmowie z Danutą Holecką w „Gościu Wiadomości” TVP Info. Jak dodał:

„Byłem zdziwiony, ale nie można się wciąż dziwić. Trzeba rzeczywistość traktować poważnie. Taka decyzja zapadła, mamy taką ytuację i musimy tak działać, żeby wszystko skończyło się jak najlepiej, żeby reforma wymiaru sprawiedliwości była taką, jakiej oczekują Polacy”

Będziemy z uwagą studiować ten projekt [prezydenta] i będziemy zgłaszać ewentualne uwagi, jeżeli one będą niezbędne – dodał.

11 miesiące temu

Rokita: Będziemy prawdopodobnie świadkami całego szeregu dalszych konfliktów pomiędzy prezydentem a PiS-em i rządem

Widzę inny problem. Taki, że prezydent po tym wecie, które już wcześniej było zasygnalizowane wetem ws. RIO, jest w tej chwili bardzo wyraźnym przeciwnikiem politycznym rządu i prawdopodobnie także przygniatającej większości PiS-u i jego kierownictwa. To oznacza dość nową sytuację. Nie sądzę, żeby udało się tę nową rzeczywistość polskiej polityki jednej albo drugiej stronie odmienić. Będziemy prawdopodobnie świadkami całego szeregu dalszych konfliktów pomiędzy prezydentem a PiS-em i rządem, ponieważ ta logika, w której te weta wprowadzają system władzy w Polsce jest logiką nową i zmierza w takim kierunku – mówił Jan Rokita w rozmowie z Justyną Pochanke w „Faktach po faktach” TVN24.

11 miesiące temu

Jaki: Prezydent mówił, że jak będzie 3/5, to te ustawy podpisze. Było 3/5 i co? 

To nieprawda [że ustawy dot. sądownictwa nie były konsultowane z prezydentem], ale przyjdzie pewnie czas, że będziemy więcej na ten temat mówili. Jest jedna rzecz, która państwo słyszeliście. Prezydent mówił, że jak będzie 3/5, to te ustawy podpisze. Było 3/5 i co? – mówił Patryk Jaki w rozmowie z dziennikarzami.

11 miesiące temu

„To zła decyzja dla Polski”. Solidarna Polska krytykuje PAD za weta

Solidarna Polska ze smutkiem przyjęła weta pana prezydenta Andrzeja Dudy do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Ta decyzja oddala Polaków od istotnej poprawy sądownictwa. To zła decyzja dla Polski – napisano w oświadczeniu zarządu Solidarnej Polski. Poniżej całe oświdczenie:

„Obóz Zjednoczonej Prawicy i pan prezydent zobowiązali się do radykalnej reformy sądownictwa, które od lat toczą liczne patologie. Nie da się tego procesu przeprowadzić bez demokratyzacji zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. To organ o ogromnych i niedocenianych kompetencjach w sferze działania trzeciej władzy w Polsce. Dziś KRS toczy rak korporacjonizmu ze wszelkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla sądownictwa. Skrajnie niedemokratyczny wybór sędziów prowadzi do tworzenia się klik i korporacyjnej gangreny.

Mają tego świadomość nawet eksperci, na których powołują się przedstawiciele totalnej opozycji – Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński już w 2004 r. definiował KRS jako „państwowy związek zawodowy konserwujący interesy źle służące polskiemu sądownictwu”. Także Jerzy Stępień, kolejny były prezes TK często przywoływany przez opozycję, w swojej opinii w 2014 r. stwierdził, że KRS „dba o interesy korporacji sędziowskiej, natomiast nie jest organem, który dba o prawdziwą niezawisłość”. Pamiętajmy, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż obecny model funkcjonowania KRS jest sprzeczny z konstytucją. Warto też przypomnieć, że już w programie PO z 2005 r. pojawił się postulat wyboru wszystkich jego członków przez Sejm. Nawet sami sędziowie nazywają układ panujący w Krajowej Radzie Sądownictwa spółdzielnią.

Niestety, jest to spółdzielnia niejasnych interesów. Jedyną odpowiedzią skutecznie zmieniającą ten stan rzeczy będzie dokonywanie wyboru członków KRS przez organa mające legitymację demokratyczną, czyli przez parlament. Każdy inny korporacyjny wariant wyłaniania kandydatów prowadzi tylko do licytacji egoizmów zawodowych i tworzenia się kolejnych spółdzielni w środowisku sędziowskim. Lekiem na korporację jest bowiem demokracja. Pan prezydent, wetując ustawę o KRS, wziął pełną odpowiedzialność za wszystkie ułomności dotychczasowego systemu i związane z tym konsekwencje dla polskich obywateli.

Wetując zaś ustawę o Sądzie Najwyższym, prezydent Andrzej Duda zablokował powołanie specjalnej izby dyscyplinarnej, która miała oczyścić środowisko sędziowskie z afer, ukarać i usunąć sędziów naruszających godność tego zawodu. Izba jest niezbędna dla przywrócenia etyki i uczciwości w sądach, a bez etyki i uczciwości nie będzie gwarancji sprawiedliwego wyroku. Afery toczące Sąd Najwyższy uzasadniają jego pilną i gruntowną przebudowę, tak by godnie stał  na straży sprawiedliwości i nadzoru nad orzecznictwem sadów powszechnych, pilnując równości wszystkich obywateli wobec prawa.

Decyzja o wecie jest tym bardziej niezrozumiała, bowiem pan prezydent 18 lipca 2017 r. publicznie postawił warunki, od jakich uzależnia podpisanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Zostały one przez obóz Zjednoczonej Prawicy w całości spełnione. Chodzi w szczególności o wprowadzenie wymogu 3/5 jako większości wymaganej do wyboru sędziów członków KRS oraz czterech poprawek wzmacniających pozycję głowy państwa w miejsce ministra sprawiedliwości. Było oczywiste, że większość parlamentarna spełniłaby również wszystkie inne oczekiwania pana prezydenta dotyczące wzmocnienia jego pozycji, jeśli tylko takowe by zgłosił.

Jednak prezydent Andrzej Duda ustawy zawetował, co cofa proces uzdrowienia polskiego sądownictwa. Ponadto okoliczności złożenia weta stworzyły zachętę do generowania kolejnych protestów ulicznych i nieparlamentarnego zachowania totalnej opozycji, która do dziś nie może się pogodzić z demokratycznym wynikiem wyborów.

Wobec zapowiedzi prezydenta przedłożenia własnych projektów reformy SN i KRS Solidarna Polska deklaruje gotowość ich poparcia, ale tylko jeśli będą one gwarantować rzeczywistą dobrą zmianę w sądownictwie. Liczymy na szybkie działania i odważne propozycje, których oczekuje większość Polaków. Nie możemy bowiem zawieść naszych rodaków iluzją pozornych zmian – na to nie ma zgody. Jesteśmy gotowi w takim zakresie współpracować z panem prezydentem, który za reformę sądownictwa wziął pełną odpowiedzialność

11 miesiące temu

Komisja weryfikacyjna ukarała HGW karą 3 tys. zł za niestawiennictwo na rozprawie

11 miesiące temu

KRS dziękuje PAD i obywatelom

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża podziękowanie prezydentowi za zastosowanie weta wobec ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o KRS – napisano w uchwale KRS.

KRS podkreśla, że w relacjach między władzą wykonawczą a władzą sądowniczą zasadnicze kompetencje władzy wykonawczej należą do prezydenta, nie zaś do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego.

KRS podtrzymuje deklarację współpracy z prezydentem w tworzeniu projektów nowych przepisów dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Z kolei w drugiej uchwale napisano:

KRS wyraża podziękowanie wszystkim obywatelom, którzy w ostatnich dniach opowiedzieli się po stronie podstawowych wartości konstytucyjnych takich jak wolność, równość, godność człowieka oraz niezależność sądów i stanęli zdecydowanie w ich obronie.

Wszystkim nam zależy na tym, żeby zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji, każdy obywatel miał prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Prawo do sądu jest podstawowym środkiem ochrony wszystkich praw i wolności człowieka i obywatela, zaś cechą dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego jest gotowość podjęcia obrony tych praw i wolności w razie ich zagrożenia.

KRS wyraża przekonanie, że w społeczeństwie obywatelskim sądy muszą być zawsze otwarte na głos obywateli.

11 miesiące temu

Gowin: Liczono, że ulegnę presji, rząd się rozpadnie. Wytrzymałem. Dobra Zmiana trwa

11 miesiące temu

Polska Razem: Ze zrozumieniem przyjmujemy weto do ustawy o SN. Ubolewamy, że nasze poprawki nie znalazły się w ustawie

Zdecydowanie podtrzymujemy wolę przeprowadzenia głębokich reform wymiaru sprawiedliwości. Przypominamy, że jedną z pierwszych poważnych prób naprawy sądownictwa podjął lider naszej partii, Jarosław Gowin. Po jego odwołaniu ze stanowiska ministra sprawiedliwości reformy te – pod wpływem nacisku środowiska sędziowskiego – zostały cofnięte. Notoryczna przewlekłość postępowań, tolerowanie patologii występujących w wymiarze sprawiedliwości i brak społecznej kontroli nad sądami to źródło licznych ludzkich dramatów, bariera rozwoju gospodarczego i jedna z ważnych przyczyn niskiego zaufania Polaków do państwa – poinformowało prezydium Polski Razem Jarosława Gowina w stanowisku.

Ze zrozumieniem przyjmujemy weto Pana Prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy o Sądzie Najwyższym. Krytyczne argumenty podniesione przez Głowę Państwa są zbieżne z zastrzeżeniami, jakie nasza partia podnosiła na forum koalicyjnym wobec projektu ustawy. Ubolewamy, że przygotowane przez nas poprawki nie znalazły się w ostatecznej treści ustawy. Ich uchwalenie unieważniłoby bowiem większość podnoszonych wobec niej zarzutów – argumentuje PRJG.

W komunikacie napisano też:

„Sytuacja, w jakiej znalazł się w ostatnich tygodniach obóz Zjednoczonej Prawicy, wymaga wyciągnięcia wniosków z popełnionych błędów. Przede wszystkim jednak wymaga zachowania spokoju i jedności. O taką jedność apelujemy nie tylko do polityków Zjednoczonej Prawicy, lecz także do naszych Wyborców i popierających nasz program środowisk opiniotwórczych. Nasz rząd wywiązał się już z dużej części zobowiązań, jakie podjęliśmy w kampanii wyborczej. Jedność i determinacja są niezbędne, by kontynuować naszą misję i w 2019 roku przedłużyć mandat zaufania Polaków”

Parlamentarzyści Polski Razem – Zjednoczonej Prawicy zagłosowali za ustawą w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość zjednoczonej prawicy i jej dalszej służby na rzecz państwa polskiego. Jest oczywiste, że podział w koalicji na tle tak ważnych ustaw musiałby doprowadzić do przedterminowych wyborów – napisano dalej.

Całe stanowisko tutaj

11 miesiące temu

Gasiuk-Pihowicz: Zespół ds. reformy sądownictwa ruszy od września

Powołujemy zespół ds. reformy sądownictwa, w którego skład wejdzie zarówno Borys Budka, Krzysztof Paszyk, ja ze strony Nowoczesnej, ale zapraszamy także posłów z innych ugrupowań do tego, aby przystąpili do prac. Zespół zostanie skompletowany do końca wakacji i ruszy od początku września – poinformowała Kamila Gasiuk-Pihowicz na briefingu w Sejmie.

11 miesiące temu

Budka: Już dziś składamy prezydentowi projekt ustawy o KRS

Już dziś składamy prezydentowi projekt ustawy o KRS, który był procedowany w Sejmie, pod którym podpisali się posłowie PSL, Nowoczesnej i PO. To projekt przygotowany przez środowiska związane ze stowarzyszeniem Iustitia, wybitnych ekspertów. Projekt całkowitej demokratyzacji KRS, zgodnie z polską konstytucją. PiS ten projekt odrzucił w I czytaniu. Liczymy, że prezydent Duda wykorzysta dobrze przygotowany projekt do tego, by rozpocząć tę dyskusję o polskim wymiarze sprawiedliwości – mówił Borys Budka w Sejmie, zapowiadając przedstawienie różnych innych rozwiązań w każdym obszarze dot. sądownictwa.

11 miesiące temu

Schetyna: Pamiętamy okrzyk „Zjednoczona opozycja”. Petru: Będziemy współpracować

Chcieliśmy spotkać się z państwem, podsumować ostatnie 8 dni, ale powiedzieć, że ogromnie dziękujemy za to, co się stało. Polakom we wszystkich miastach, miasteczkach, pod sądami, na planach ze świecami w rękach. To był wielki tydzień. Jesteśmy przekonani, że Polska jest po tym tygodniu inna i Polacy są inni, bo pokazali, że wszystko jest możliwe – mówił Grzegorz Schetyna na briefingu w Sejmie. Jak dodał:

„Wiemy też, że to wielka odpowiedzialność, która spoczywa na naszych barkach. Wiemy, słyszeliśmy to i pamiętamy okrzyk „Zjednoczona opozycja”. Pamiętamy i będziemy pamiętać, dlatego chcemy współpracować i szukać przedmiotów i zakresu tej współpracy. Chcemy to robić w sposób naturalny, ale też dotykać, zajmować się sprawami najważniejszymi, a dzisiaj sprawy najważniejsze to potwierdzenie niezależnej władzy sądowniczej, trójpodziału władzy i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać”

Jak dodał Ryszard Petru:

„Wygrała Polska, zarówno ta, która głosowała na opozycję, ale również ta Polska, która głosowała na PiS. To naprawdę dobra decyzja, że ta dwa wety były. Jak tu jesteśmy, mogę powiedzieć, że będziemy współpracować ponad podziałami nad prawdziwą reformą wymiaru sprawiedliwości, której Polska potrzebuje. Taką która obniża koszty, przyspiesza procesy sądowe, która będzie powodowała, że język który jest używany w sądach będzie zrozumiały dla Polaków, żeby procedury były przyspieszone, żeby było więcej informatyzacji w systemie sądowniczym, żeby więcej spraw było poza sądami, czyli w formie mediacji. Deklarujemy dzisiaj, że będziemy współpracować w ramach opozycji PO, PSL i Nowoczesna nad takim rozwiązaniem”

Jako liderzy jak tu jesteśmy deklarujemy, żę będziemy w tych fundamentalnych sprawach dla Polski zawsze, ponad podziałami współpracować. Taką deklarację składamy – stwierdził lider Nowoczesnej.

Bardzo ważne jest to, że pokazaliśmy wspólnie razem, że potrafimy być razem i współpracować pomimo różnorodności opozycji – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, ważne jest, aby kontynuować współpracę na temat reformy sądownictwa w ramach komisji, w której będą pracować „wybitni eksperci”.

W wspomnianej komisji mają znaleźć się Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka czy Krzysztof Paszyk.

11 miesiące temu

Suski: Dla mnie nie jest oczywiste, że naturalnym kandydatem w wyborach prezydenckich będzie Andrzej Duda

Nawet, jeżeli prezydent zawetował dwie ważne ustawy, to jeszcze nie jest powód, żeby dziś przesądzać, kto będzie kandydatem popieranym przez PiS w następnych wyborach. Pożyjemy, zobaczymy. Dla mnie nie jest oczywiste, że naturalnym kandydatem w wyborach prezydenckich będzie Andrzej Duda. Uważam, że każdego, czy posła, czy premiera, posła, czy ministra, powinno się w jakimś sensie oceniać w podsumowaniu kadencji i na podstawie całej kadencji a nie jednego zdarzenia negatywnego. Będziemy oceniać całą kadencję i wtedy podejmiemy decyzję – mówił Marek Suski w rozmowie z wPolsce.pl.

Dziś jest na to za wcześnie. Jesteśmy ludźmi. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Mam nadzieję, że prezydent będzie pomagał w reformach, a nie przeszkadzał. Raz zdarzyło mu się przeszkodzić, ale to go nie przekreśla – dodał.

11 miesiące temu

WKK: Jesteśmy gotowi do pracy nad dobrą reformą. Trzeba te prace rozpocząć jak najszybciej

Jesteśmy gotowi do pracy nad dobrą reformą. Trzeba te prace rozpocząć jak najszybciej, żeby PiS nie przygotował przypadkiem ustawy jeszcze gorszej niż te zawetowane przez pana prezydenta – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz na briefingu w Sejmie. Jak mówił dalej:

„PSL proponuje: powoływanie w wyborach powszechnych ławników, chcemy też iść w stronę zwiększenia udziału obywateli w procesie wyłaniania sędziów, nazwiska kanydatów powinny być jawne a obywatele mogli zgłaszać swoje uwagi. Chcemy by w KRS pojawili się przedstawiciele samorządu terytorianego, a nie tylko władzy centralnej”

Systemowo trzeba odformalizować procedury, szczególnie w sprawach prostych, tak by ułatwić dochodzenie do sprawiedliwości. Kolejna sprawa to koszty – trzeba obniżyć opłaty sądowe. Ważne jest też zwiększenie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej. To rozpoczęliśmy już w poprzedniej kadencji i trzeba postawić kropkę nad i – dodał prezes PSL.

11 miesiące temu

Terlecki: Nie ma żadnych powodów, żeby wybory parlamentarne odbyły się wcześniej

Nie ma żadnych powodów, żeby wybory parlamentarne odbyły się wcześniej. Większość parlamentarna jest stabilna na tyle, że z pewnością te 2 lata utrzyma się – mówił Ryszard Terlecki na briefingu w Sejmie.

11 miesiące temu

Terlecki: Trochę niepokoi nas fakt, że prezydent nie odciął się od nacisków ulicy

Nie widzę takiego ryzyka [rozpadu koalicji], przynajmniej w tej chwili. Myślę, że to są opinie na wyrost. Koalicja ma się świetnie. Jest zdziwienie, zaskoczenie, trochę niepokoi nas fakt, że prezydent nie odciął się od nacisków ulicy. Nie chcemy, żeby ulica miała wpływ na przebieg procesu legislacyjnego w Polsce. Nie mamy nic przeciwko demonstracjom, one są uprawnione i świadczą o tym, że demokracja w Polsce świetnie funkcjonuje, natomiast w czasie tych demonstracji dochodziło do incydentów, które nie powinny mieć miejsca i szkoda, że one zdarzyły się i szkoda, że prezydent się do niej nie odniósł – mówił Ryszard Terlecki na briefingu w Sejmie, precyzując, że chodzi m.in. o użycie ataku przemocy wobec posłów i blokowania drogi.

11 miesiące temu

Terlecki o decyzji PAD: Byliśmy zaskoczeni

My, powiedziałbym, byliśmy zaskoczeni [decyzją prezydenta], natomiast to się okaże w sondażach. Bardzo jestem zadowolony z tego, że chociaż część tego projektu reformy sądownictwa została zrealizowana – mówił Ryszard Terlecki na briefingu w Sejmie.

11 miesiące temu

Terlecki: Nie ma wojny na górze

Wojny na górze nie ma. Prezydent ma konstytucyjne uprawnienia do tego, co zrobił. Teraz zobaczymy, jaki będzie dalszy ciąg – mówił Ryszard Terlecki na briefingu w Sejmie.

11 miesiące temu

Terlecki: Teraz czekamy na projekt prezydenta

Przedstawiliśmy własne projekty, a także wprowadziliśmy tam poprawki, które zaproponował prezydent. To nie spotkało się z jego uznaniem. Teraz czekamy na projekt prezydenta – mówił Ryszard Terlecki na briefingu w Sejmie.

11 miesiące temu

Terlecki: Nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu. Posłowie są na urlopach

Wczoraj rozeszły się pogłoski, żę odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w tym czy przyszłym tygodniu. To pogłoski, takiego posiedzenia nie będzie. Posłowie są na urlopach i nie ma powodu, żeby ten sezon urlopowy im psuć. Zaczęły się wakacje, choć nie dla wszystkich, bo rozumiem, że prezydent pracuje nad projektami ustaw o sądownictwie – mówił Ryszard Terlecki na briefingu w Sejmie.

11 miesiące temu

Rząd zajmie się dzisiaj projektem ustawy dot. utworzenia Biura Nadzoru Wewnętrznego

Rada Ministrów na posiedzeniu, które rozpocznie się o 12:00 zajmie się projektem ustawy autorstwa MSWiA zakładającym utworzenie Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Projekt właśnie zotsał dopisany do porządku. Według resortu, ustawa stworzy „narzędzia skuteczniejszego nadzoru nad służbami podległymi ministrowi i przez niego nadzorowanymi”.

Jak argumentuje MSWiA, działanie BNW pomoże egzekwować odpowiednie standardy pracy służb mundurowych. Zajmie się ono wszelkimi nieprawidłowościami w ich pracy w tym przypadkami łamania prawa czy naruszenia etyki zawodowej. BNW będzie również weryfikować kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR – sprawdzi czy nie popełniali oni nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji.

BNW będzie komórką organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podległą bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o liczebności 42 funkcjonariuszy i 8 pracowników, bez rozwinięcia struktur terenowych.

11 miesiące temu

WKK proponuje „gest solidarności”, czyli miesięcznice weta. 24. każdego miesiąca przed SN

Ten czas protestów moim zdaniem powinien dobiec do końca. Lepiej by było – to nasza propozycja jako PSL – 24. każdego miesiąca spotkajmy się w geście solidarności i podziękujmy naszym rodakom za to, że wyznaczyli granicę władzy, której przekraczać nie można – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Dariuszem Ociepą w „Politycznym Graffiti” Polsat News. Jak dodał, do tych spotkań miałoby dochodzić przed SN.

11 miesiące temu

Łapiński: Prezydent zachował się bardzo odpowiedzialnie

Prezydent zachował się bardzo odpowiedzialnie. Teraz można oczekiwać, że osoby które pełnią funkcje publiczne, też będą zachowywać się odpowiedzialnie i nie będą podsycać emocji, eskalować sporu, tylko wykażą choćby minimum odpowiedzialności. Myślę, że wysokie stanowiska, jak I prezes SN też zobowiązują do odpowiedzialnych zachowań – mówił Krzysztof Łapiński w „Kwadransie politycznym” TVP1.

11 miesiące temu

Łapiński: Prezydent miał świadomość, że podejmował trudną decyzję, wymagającą poczucia odpowiedzialności

Prezydent miał świadomość, że podejmował trudną decyzję, wymagającą poczucia odpowiedzialności. Taką decyzję podjął. Oczywiście to jest tak, że nie wszystkim ona może się podobać i reakcje mogą być różne. Prezydent miał tego świadomość, jednak kierował się przede wszystkim poczuciem odpowiedzialności – mówił Krzysztof Łapiński w „Kwadransie politycznym” TVP1.

Prezydent jest za zmianami w wymiarze sprawiedliwości, zadeklarował, żę podpisze ustawę o ustroju sądów powszechnych, natomiast w tych dwóch ustawach przedstawi własne projekty – stwierdził rzecznik PAD.