Szydło: Przyszłość Europy jest ważna dla wszystkich naszych krajów. Ta przyszłość musi być oparta o reformę i jedność UE

Szydło: Przyszłość Europy jest ważna dla wszystkich naszych krajów. Ta przyszłość musi być oparta o reformę i jedność UE

Jak mówiła premier Beata Szydło po spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz państw Beneluksu:

„To było dobre, otwarte i szczere spotkanie. Usłyszeliśmy dziś o wielu istotnych dla naszych państw i obywateli sprawach i problemach. Jednym z zagadnień będących ważnym elementem debaty o przyszłości i kształcie UE i relacji z najbliższym sąsiedztwem jest kwestia polityki wschodniej. Przyszłość Europy jest ważna dla wszystkich naszych krajów. Ta przyszłość musi być oparta o reformę i jedność UE. Podziały UE oznaczają osłabienie Europy. Widzimy dziś pilną potrzebę nie tylko obrony, ale i rozwijania wspólnego rynku UE. Protekcjonizm nie jest właściwą odpowiedzią na problemy gospodarcze Europy. Polska widzi możliwości, by Europa odgrywała większą rolę w polityce bezpieczeństwa. Nowa odsłona polityki obronnej musi być oparta o współpracę z NATO oraz o wspólne definicje zagrożeń, które dziś do Europy przychodzą w tym samym stopniu z południa, co ze wschodu. Unijne wsparcie dla przemysłu obronnego musi być dostępne dla wszystkich, w tym dla polskiego przemysłu”

Jak mówiła dalej:

„Cieszę się, że po naszym spotkaniu mogę potwierdzić zbieżność naszych stanowisk w odniesieniu do polityki wschodniej UE, w tym programu Partnerstwa Wschodniego. Widzimy potrzebę aktywnego angażowania się w rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz wspieranie reform, m.in. na Ukrainie. Opowiadamy się za otwartą polityką wobec tych krajów wschodniego sąsiedztwa, które chcą bliżej współpracować ze wspólnotą i implementować proeuropejskie reformy. Rozpoczęły się już przygotowania do szczytu Partnerstwa Wschodniego, które odbędzie się w listopadzie w Brukseli. Chcemy podkreślić tam jedność wszystkich zainteresowanych stron w trudnym politycznie momencie. Polska będzie zabiegać o to, aby deklaracja, którą przyjmiemy, miała możliwie konkretny, a zarazem strategiczny charakter”