PAD: W wielu kwestiach nie osiągnięto konsensusu, ale to nie rada zgody społecznej, tylko rada dialogu społecznego

PAD: W wielu kwestiach nie osiągnięto konsensusu, ale to nie rada zgody społecznej, tylko rada dialogu społecznego

Jak mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie plenarnego posiedzenia RDS w Pałacu Prezydenckim:

„Pracując w RDS, wszyscy państwo i ja także przez tę swoją działalność służymy Polsce, ale przede wszystkim naszym współobywatelom i za to bardzo dziękuję, bo bardzo wiele ważnych decyzji zostało wypracowanych, przedyskutowanych tu, w RDS. Że wspomnę ten najbardziej sztandarowe, które odbiły się najszerszym echem, jak kwestia debaty nad minimalną stawką godzinową czy nad zmianami w prawie pracy, które miały wyeliminować patologie związane z możliwością jaka była, żeby umowa o pracę mogła być zawarte do końca pierwszego dnia pracy, jak dyskusja nad zmianami w prawie o zamówieniach publicznych, wprowadzenie klauzul społecznych, kwestii wymogu zatrudnienia na umowie o pracę i wiele innych ważnych rzeczy, o których tutaj, w RDS dyskutowano. Oczywiście nie we wszystkich, które były przedmiotem prac rady zawsze była zgoda. Było bardzo wiele dyskusji, w wielu kwestiach nie osiągnięto konsensusu, porozumienia, no ale to nie rada zgody społecznej, tylko rada dialogu społecznego”

Jak mówił dalej:

„To miejsce do dyskusji, do wymiany poglądów i z założenia bardzo byśmy chcieli, żeby w każdej sprawie udało się uzyskać kompromis i chcielibyśmy, żeby każdy projekt ustawy, który opuszcza RDS, opuszcza ją przy pełnym konsensusie. Ale nie zawsze jest to możliwe, ale najważniejsze jest to, że rada pracuje i ten dialog społeczny, który w pewnym momencie został przerwany, bo Komisja Trójstronna była poprzednim forum, ona w zasadzie straciła swój sens ze względu na to, ze strona społeczna uznała, że nie ma sensu uczestniczyć w dyskusjach, które nic nie dają i są dyktatem. Prace zostały przerwane, ale na szczęście temat takiej społecznej debaty wrócił, także dzięki inicjatywie NSZZ Solidarność, poczucia odpowiedzialności za to, że pewne sprawy muszą być wydyskutowane, odpowiedzialności ze strony związków zawodowych i projekt ustawy o RDS, a następnie jej uchwalenie 24 lipca 2015 roku przez parlament i wejście w życie 11 września 2015 roku ten dialog w naszym kraju przywróciło. I bardzo dobrze, ten dialog trwa”

Dziękuję, że zajmowaliście się moimi projektami ustaw, które radzie przedstawiłem. Było ich 6, dziękuję za debatę nad nimi. Dziękuję także, że zespół ekspertów wypracował tutaj w ramach RDS to, co było ważne i co stanowi także założenie ustawy, że rada będzie się przyglądała realiom swojego funkcjonowania i będzie zgłaszała potrzebę poprawy, jeśli dojdzie do wniosku, że jakieś elementy jej pracy wymagają poprawy – dodał PAD.