Piotrowicz: Projekt zmian w KRS przywraca władzę zwierzchnią narodowi również nad wymiarem sprawiedliwości

Projekt nowelizacji ustawy o KRS budzi rzeczywiście wielkie emocje polityczne, budzi emocje w środowiskach sędziowskich i prawniczych. To zupełnie zrozumiałe z tego względu, że środowiska te zainteresowane są utrzymaniem aktualnego istniejącej sytuacji, jeżeli chodzi o sądownictwo – mówił Stanisław Piotrowicz w trakcie II czytania projektu zmian w KRS.

Jak podkreślał poseł PiS, KRS nie jest organem wymiaru sprawiedliwości, a Konstytucja, która mówi, iż „ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa” daje uprawnienie do stworzenia nowego ustroju KRS.

Projekt przywraca władzę zwierzchnią narodowi również nad wymiarem sprawiedliwości – dodał Piotrowicz.