Bodnar o KRS: Ustawa w obecnym kształcie nie powinna być przyjęta

To, co jest jednym z postulatów ustawy, to skrócenie kadencji członków KRS. Powiem szczerze, jak przeczytałem projekt ustawy to nie byłem w stanie uwierzyć, że ustawodawca jest w ogóle w stanie coś takiego zaproponować, że przewiduje się zmiany dot. funkcjonowania organów konstytucyjnych, jednocześnie zakładając, że zostanie skrócona kadencja zaraz po tym, jak te zmiany zostaną przyjęte. Ktoś mógłby zadać pytanie retoryczne: kto będzie następny? Prezes NIK, któremu ustawodawca skróci kadencję czy może RPO, któremu też można skończyć kadencję? To niezgodne z zasadami sztuki parlamentarnej, demokratycznego państwa prawnego, że dokonuje się tego typu działań, że następuje skrócenie kadencji. Jeżeli jakiekolwiek zmiany są przeprowadzane, to one powinny być poprzedzone głęboką refleksją, a następnie powinny być przyjęte i odnosić się już do ewentualnej przyszłych kadencji. To standard państwa demokratycznego – mówił Adam Bodnar w trakcie II czytania projektu zmian w KRS.

Jak dodawał, jest zaproponowana zmiana ustrojowa, która podważa gwarancje niezawisłości sędziów oraz niezależności sądownictwa. Jego zdaniem przyjęcie tego projektu będzie oznaczać, że zostanie złamany kręgosłup polskiego sądownictwa i nastąpi zerwanie z tradycją ustrojową.

Bodnar apelował o refleksję, dodając, że ustawa w obecnym kształcie nie powinna być przyjęta.