Sejm za 2 tygodnie może przyjąć duży projekt dot. sądownictwa i KRS

Na najbliższe posiedzenie Sejmu – za 2 tygodnie, w środę 7 czerwca – zaplanowano II czytanie projektu zmian w KRS. Pierwotnie rozpatrzenie miało odbyć się w tym tygodniu, ale punkt ten został zdjęty z porządku obrad. II czytanie rozpocznie się o 11:15.

Tego samego dnia o 13:15 ma odbyć się II czytanie tzw. dużego projektu PiS dot. sądownictwa. Wczoraj powołano nadzwyczajną podkomisję w tej sprawie – pierwsze posiedzenie ma odbyć się we wtorek, 30 maja.

W praktyce – jeżeli prace się nie przedłużą – Sejm przyjmie oba projekty w piątek 9 czerwca. Wspomniany duży projekt zakłada m.in. zmianę modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk. W praktyce dzięki temu projektowi, PiS będzie mógł wymienić wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów.