1 czerwca spotkanie szefów PKW i KBW z pełnomocnikiem prezydenta ds. referendum