Wieczorem posiedzenie sejmowej komisji ws. dużego projektu PiS dot. sądów

Dzisiaj wieczorem, tuż po sejmowych głosowaniach, ma zebrać się sejmowa komisja sprawiedliwości, by rozpatrzyć wniosek o powołanie nadzwyczajnej podkomisji do rozpatrzenia dużego projektu PiS dot. zmian w sądownictwie.

Wczoraj odbyło się jego I czytanie, w bloku głosowań – który planowo potrwa do 21:30 – ma być głosowany wniosek o odrzucenie.

Projekt zakłada m.in. zmianę modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk. W praktyce dzięki temu projektowi, PiS będzie mógł wymienić wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów.