Poselski zespół na rzecz nowej Konstytucji popiera referendalną inicjatywę PAD

Spotkaliśmy się po to, żeby wyrazić poparcie dla inicjatywy prezydenta odnośnie nowej Konstytucji. Nasz zespół poselski powstał w listopadzie 2015 roku i od dawna uważamy, że obecna ustawa zasadnicza jest wadliwa, zawiera wiele wadliwych rozwiązań ustrojowych, m.in. krzyżującą się władzę prezydenta i rządu, wiele wadliwych rozwiązań, które potem rzutują na działanie władzy sądowniczej, wywołują patologię – mówił Janusz Sanocki na konferencji poselskiego zespołu na rzecz Nowej Konstytucji RP.