Duży projekt PiS dot. zmian w sądownictwie skierowany do komisji

Sejm nie zgodził się na odrzucenie w I czytaniu tzw. dużego projektu PiS dot. zmian w sądownictwie. Propozycja została skierowana do komisji sprawiedliwości – jak pisaliśmy na 300POLITYCE, posiedzenie odbędzie się jeszcze dzisiaj, po bloku głosowań. Posłowie zdecydują wtedy, czy powołać nadzwyczajną podkomisję.

Projekt zakłada m.in. zmianę modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk. W praktyce dzięki temu projektowi, PiS będzie mógł wymienić wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów.