Morawiecki dla 300: Znaczące transfery społeczne nie spowodowały przyrostu deficytu powyżej ustalonych parametrów

Morawiecki dla 300: Znaczące transfery społeczne nie spowodowały przyrostu deficytu powyżej ustalonych parametrów

Znaczące transfery społeczne nie spowodowały przyrostu deficytu budżetowego powyżej ustalonych parametrów finansowych. Jest to możliwe dzięki coraz bardziej skutecznym działaniom aparatu skarbowego, oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych i analitycznych – mówi wicepremier Mateusz Morawiecki w rozmowie z 300POLITYKĄ.

Jestem przekonany że to rezultat zarówno dużego optymizmu Polaków jak i poprawy dynamiki aktywności inwestycyjnej oraz działań naszego rządu, które wzmacniają atrakcyjność inwestycyjną, innowacje i jakość wzrostu PKB Polski – mówi wicepremier ds gospodarczych komentując wyższe niż oczekiwane odczyty PKB za 1 kwartał 2017.

Szczególnie ważne jest, że z owoców wzrostu gospodarczego korzystają polskie rodziny – mówi nam Mateusz Morawiecki.

Świadczy o tym zdolność gospodarstw domowych do zwiększania wydatków konsumpcyjnych oraz bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Zarobki rosną a fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale był o ponad 9,1% wyższy niż przed rokiem. Spada bezrobocie, które wynosi dziś 7,7%. Tak niskiego nie notowano od 27 lat. Spadek stopy bezrobocia obserwowany jest we wszystkich województwach. Spadek bezrobocia w Polsce jest wyższy niż średnio w UE, dzięki czemu należymy obecnie do sześciu państw Unii o najniższej stopie bezrobocia. Zahamowaliśmy tez niebezpieczny i utrzymujący się w ostatnich latach wzrost poziomu nierówności w Polsce i powstrzymaliśmy spadek inwestycji. O wiele szersze grupy naszego społeczeństwa mogą dziś korzystać z owoców wzrostu gospodarczego – mówi nam Morawiecki.