Szydło: Sygnały, które płyną z różnych części Europy, podważające ideę wspólnego rynku, są niepokojące

Jak mówiła premier Beata Szydło w Tallinie, na wspólnej konferencji premierów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii

„Estonia, Litwa i Łotwa są bliskimi partnerami Polski w regionie Bałtyku. mamy wiele zbieżnych interesów, wspólnie realizujemy projekty energetyczne i infrastrukturalne. Współpracując na forach międzynarodowych, nasze kraje aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów w regionie i na świecie. Dalsza intensyfikacja naszych relacji, zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym nabiera szczególnego znaczenia wobec złożonej i niepewnej sytuacji bezpieczeństwa w tej części Europy. Polska od lat angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa państw bałtyckich. Od 1 maja polski kontynent Orlik po raz siódmy bierze udział w ochronie przestrzeni powietrznej Estoni, Litwy i Łotwy w ramach NATO-owskiej misji Baltic Air Policing. Nasi żołnierze uczestniczą w ćwiczeń i manewrach organizowanych na terytorium państw bałtyckich. Nie ustajemy w wysiłkach na rzecz wzmocnienia obecności NATO w regionie Bałtyku. Aktywnie włączamy się również w projekty wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne naszych państw, w szerszym wymiarze także całego regionu i UE. Kontynuujemy realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych, takich jak Rail Baltica i Via Baltica. Mam nadzieję na wykorzystanie możliwości ubiegania się o środki finansowe UE na realizację zadań zaplanowanych w ramach tych projektów”

Jak dodała:

„Podczas dzisiejszego spotkania mieliśmy też dobrą okazje do porozmawiania o przyszłości UE, o sprawach Europy, które od wielu miesięcy absorbują państwa członkowskie. Przed nami Brexit, ważne rozmowy o tym, jak ułożyć przyszłe stosunki relacje między UE a Wielką Brytanią. Zgodziliśmy się, że kluczem w tych rozmowach musi być jedność i spójność UE. To podstawa do tego, abyśmy mogli mówić o przyszłości Europy. Europa zjednoczona, spójna będzie Europa silniejszą i tego chcą wszystkie cztery państwa obecne na dzisiejszym spotkaniu. Kreślenie nowych podziałów tylko osłabia Europę i nie stanowi recepty na obecny kryzys. W trakcie rozmów podkreśliłam znaczenie jednolitego rynku UE, będącego najbardziej wymiernym instrumentem europejskiej integracji, przynoszącym zauważalne korzyści zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. Z punktu widzenia Polski to jeden z poważniejszych problemów, które rysuje się na horyzoncie UE. Sygnały, które płyną z różnych części Europy, podważające ideę wspólnego rynku, są niepokojące i musimy bardzo mocno stawiać tezę i bronić tego, co stało się fundamentem UE – jednolity rynek jest przyszłością UE i ta świadomość w państwach członkowskich musi być mocno podkreślana. Zgodziliśmy się co do tego, że w rozmowach o przyszłości UE niezwykle ważna będzie kwestia dot. jednolitego rynku. Liczymy na konstruktywną współpracę z estońska prezydencję w UE”