Petru rezygnuje z funkcji przewodniczącego klubu Nowoczesnej

O swojej decyzji poinformował Ryszard Petru na briefingu. Jak stwierdziła Katarzyna Lubnauer – nowa przewodnicząca klubu Nowoczesnej:

„Chciałam podziękować klubowi za zaufanie. Uważam, że potrzebowaliśmy, nowego otwarcia. W ten sposób będziemy mogli lepiej funkcjonować ze względu na możliwość podzielenia obowiązków. Pamiętajmy o tym, żę zarówno obowiązki szefa partii, jak i szefa klubu są dość obszerne i trudno godzić jedne z drugimi. Wydaje mi się, że to szansa dla Nowoczesnej pokazania nowego działania, nowych aktywności i szansa na to, żeby sondaże w przyszłości były lepsze”

Petru pozostaje szefem partii – zamierza zająć się m.in. przygotowaniami do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Lubnauer ponadto poinformowała, że prawdopodobnie trzeba będzie wybrać nowe prezydium klubu.