Berczyński zrezygnował z funkcji przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej WZL1 w Łodzi