Prokuratura: W tej chwili nie przewidujemy dalszego przesłuchania Tuska

Zeznania przewodniczącego Tuska były niezbędne dla wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy będącej przedmiotem tego śledztwa, a wezwanie skierowane do niego miało charakter standardowy i było zgodne z obowiązującymi przepisami i tożsame z wezwaniami kierowanymi do innych osób przesłuchiwanych w charakterze świadków w prowadzonych przez prokuraturę postępowaniach przygotowawczych – prokurator Michał Dziekański, dodając, że nie może ujawnić treści zeznań ze względu nie niejawny charakter sprawy.

Jak stwierdził: – Długość przesłuchania była uwarunkowana treścią zeznań składanych przez świadka. Prokurator, pytany czy Tusk będzie wzywany jeszcze raz, stwierdził: – Na obecną chwilę czynność została zakończona. Te okoliczności, które miały być wyjaśnione, zostały w ocenie prokuratury wyjaśnione w takim stopniu, w jakim świadek składał zeznania. W tej chwili nie przewidujemy dalszego przesłuchania.