Gowin: Razem z ministrem Radziwiłłem doszliśmy do wspólnego stanowiska w sprawie sieci szpitali

Jak mówił Jarosław Gowin na briefingu w Sejmie:

„Jak państwo wiecie, w ostatnich miesiącach jednym z najbardziej dyskutowanych w rządzie była kwestia sieci szpitali. niedawno rząd przyjął odpowiedni projekt ustawy, co nie zakończyło dyskusji wewnątrz Rady Ministrów, ponieważ ja i moi posłowie mieliśmy pewne wątpliwości. Ostatnie tygodnie wypełniły nam bardzo intensywne rozmowy i współpraca z ministrem Radziwiłłem. Szukaliśmy wspólnie rozwiązań, które pozwolą zbliżyć nam stanowiska, rozwiać przynajmniej część zasadniczych wątpliwości – moich i Polski Razem. Dzisiaj chcieliśmy państwa poinformować, że doszliśmy do wspólnego stanowiska, że minister i my proponujemy do tej ustawy dwa nowa rozwiązania, które pewnie nie usuną wszystkich wątpliwości, ale przynajmniej te najistotniejsze z mojego punktu widzenia zostaną rozwiązane”

Wicepremier – jak podkreślał – obawiał się mechanizmu ryczałtu, ale do ostatecznego kształtu zostanie zaproponowana poprawka, która będzie jednoznacznie przesądzała, że wysokość ryczałtu będzie powiązana z aktywnością szpitala, z wykonywaniem konkretnych procedur. Poszerzona ma zostać także pula tych procedur medycznych, które będą finansowane poza ryczałtem.

Jak dodał Konstanty Radziwiłł:

„To dobra wiadomość dla wszystkich, żę nie tyle się porozumieliśmy, bo w ogóle nie w takich kategoriach trzeba na to patrzeć, co razem wypracowaliśmy to, co jest najlepsze z możliwych rozwiązań na tym etapie. Tak, jak pan premier powiedział, doszliśmy do porozumienia w takim szczególnie krytycznym miejscu tej ustawy i odpowiednie poprawki zostaną zgłoszone, a także w pracach nad rozporządzeniami wykonawczymi – określiliśmy kierunek, w jakim to ma zmierzać. Generalnie chodzi o to, żeby zapewniając bezpieczeństwo szpitalom, które wchodzą do sieci, nie zdjąć z nich pewnego rodzaju zachęty czy wręcz przymuszenia do tego, aby nie pozostały bierne, nie redukowały liczby świadczeń, nie odwracały się tyłem do pacjentów. Dlatego rozwiązanie, jakim jest ryczałt, będzie w tej części podstawowej zależeć wprost od tego, czy szpital jest aktywny. Jeżeli wykona mniej świadczeń, niż zaplanowano, wówczas jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone, jeżeli będzie pracował bardziej intensywnie, będzie powiększone”