Bochenek: W tym momencie cały czas trwają konsultacje i rozmowy

W tym momencie cały czas trwają konsultacje i rozmowy z ministrami z poszczególnych państw członkowskich UE. Dopóki nie będzie posiedzenia RE, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja wszystkich premierów państw członkowskich, dopóty nie będziemy wiedzieli, kto tę funkcję będzie pełnił. To stanowisko, ta funkcja jest tylko w dyspozycji premierów i to oni powinni decydować, kto tę funkcję w przyszłości będzie pełnił. byłby to niebezpieczny precedens, coś niestandardowego, gdyby doszło do wyboru jakiegokolwiek kandydata na tę funkcję wbrew woli rządu państwa członkowskiego, z którego ten kandydat się wywodzi – mówił Rafał Bochenek na briefingu w Sejmie.