Waszczykowski: Saryusz-Wolski jedynym formalnie zgłoszonym kandydatem

Przedstawiłem jeszcze raz tę kandydaturę w trakcie pobytu w Brukseli, na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, następnie Grupy Wyszehradzkiej z Beneluksem. Powtórzyłem, potwierdziłem tę kandydaturę formalnie wczoraj na spotkaniu Rady ds. stosunków zagranicznych. Dzisiaj uczestniczyłem w radzie ds. ogólnych. Rada ta omawiała agendę Rady Europejskiej. Na końcu tej agendy jest punkt dot. wyboru przewodniczącego RE i w czasie dzisiejszego i wczorajszego dnia nikt oficjalnego innego kandydata niż strona polska nie przedstawił. Po tych dwóch spotkaniach jedynym formalnie zgłoszonym kandydatem jest Jacek Saryusz-Wolski – mówił Witold Waszczykowski na briefingu w Brukseli.