Projekt PiS dot. wycinki drzew skierowany do I czytania

Złożony w piątek projekt PIS dot. wycinki drzew ma już numer druku i został dzisiaj skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Najbliższe posiedzenie zaplanowano na wtorek – wtedy posłowie mają zając się projektem PO, a także wnioskiem ws. odwołania ministra środowiska.

Propozycja wprowadza przepisy, które będą dawać możliwość weryfikacji, czy wycinka była rzeczywiście przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Osoba fizyczna, która chce wyciąć na swojej własności drzewa lub krzewy będzie zobligowana do zgłoszenia wycięcia drzewa lub krzewu i nie będzie mogła prowadzić na rzeczonej nieruchomości działalności gospodarczej przez okres 5 lat od dokonania zgłoszenia.