Senat z poprawkami przyjął ustawę dot. komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

55 senatorów poparło przyjęcie ustawy dot. powołania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Przeciw głosowało 29 senatorów, a senator z PiS wstrzymał się od głosu. Do ustawy wprowadzono poprawki, więc ustawa wróci teraz do Sejmu.

Najważniejsze poprawki dotyczą umocowania statusu członków tej komisji. Dzięki temu członkowie komisji będą pełnić obowiązki sekretarzy stanu, ale nie w resorcie sprawiedliwości. Inna poprawka mówi, że członkowie Komisji powoływani przez Sejm w zakresie pełnienia obowiązków sekretarzy stanu wykonują zadania związane wyłącznie ze sprawowaniem funkcji w komisji.

Posłowie przegłosują poprawki zapewne na najbliższym posiedzeniu 8-10 marca. Ustawa – po podpisaniu przez prezydenta – wejdzie w życie po 30 dniach. Następnie Sejm wybierze członków komisji.