Polityczny plan piątku: Drugi dzień posiedzenia Senatu, konferencja z udziałem prof. Gersdorf

Polityczny piątek zdominuje zapewne w dalszym ciąg dyskusja o wniosku PiS do TK dotyczącym Sądu Najwyższego. W Katowicach odbędzie się konferencja naukowa z udziałem m.in. prof. Gersdorf. W piątek zakończy się też dwudniowe posiedzenie Senatu.

8:30 – Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu zajmą się poprawkami do ustawy o komisji weryfikacyjnej.

9:00 – rozpoczęcie 2. dnia posiedzenia Senatu. Głosowania odbędą się pod koniec posiedzenia.

9:30 – otwarcie konferencji „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP” w Katowicach z udziałem m.in. prof. Małgorzaty Gersdorf i prof. Ewy Łętowskiej.

10:00 – debata w sprawie praw kobiet „Ich zakazy, nasze prawa”. Sejm, sala 107.

11:00 – konferencja prasowa, V Krajowy Zjazd Delegatów Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” (Pawilon BHP Kopalni Węgla Kamiennego „Sośnica” w Gliwicach).

13:00 – uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie dla pięciu nowych inwestycji w sektorze transportu, finansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko. W wydarzeniu weźmie udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.