Halicki o odwołaniu Nitrasa: Jestem umówiony z Kuchcińskim. Mam nadzieję, że do tego spotkania dojdzie dzisiaj

Jestem umówiony z marszałkiem Kuchcińskim. Mam nadzieję, że do tego spotkania dojdzie dzisiaj, bo mam nadzieję, że marszałek Kuchciński nie zaakceptuje takiego stylu i sposobu przeprowadzenia tej zmiany. Drzewa można wyciąć, można próbować wycinać sędziów, ale nie można wyciąć z delegacji, z aktywności polskich parlamentarzystów z opozycyjnej części składu – mówił Andrzej Halicki na briefingu w Sejmie, komentując odwołanie Sławomira Nitrasa z funkcji szefa delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.