Do Sejmu wpłynął projekt PiS dot. wycinki drzew

Klub PiS złożył w piątek projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Propozycja wprowadza przepisy, które będą dawać możliwość weryfikacji, czy wycinka była rzeczywiście przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Osoba fizyczna, która chce wyciąć na swojej własności drzewa lub krzewy będzie zobligowana do zgłoszenia wycięcia drzewa lub krzewu i nie będzie mogła prowadzić na rzeczonej nieruchomości działalności gospodarczej przez okres 5 lat od dokonania zgłoszenia.

Do rozpatrzenia projektu dojdzie najprawdopodobniej na przyszłotygodniowym posiedzeniu. Cała ustawa jest dostępna na stronie Sejmu.