Polityczny plan czwartku: Senat o komisji weryfikacyjnej i spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej

Dzisiaj w Warszawie odbędzie się nadzwyczajne spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. W planie jest śniadanie robocze, a następnie konferencja prasowa.

O 11:00 rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Senatu, w trakcie którego zostanie rozpatrzona ustawa dot. powołania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Senatorowie wprowadzą poprawki dot. umocowania statusu członków tej komisji.

Dzięki temu członkowie komisji będą pełnić obowiązki sekretarzy stanu, ale nie w resorcie sprawiedliwości. Inna poprawka mówi, że członkowie Komisji powoływani przez Sejm w zakresie pełnienia obowiązków sekretarzy stanu wykonują zadania związane wyłącznie ze sprawowaniem funkcji w komisji.

O 12:00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się debata „reforma samorządowa, recentralizacja władzy, nowe prawo wyborcze i kadencyjność władz samorządowych”, w której uczestniczył będzie przewodniczący Ryszard Petru oraz posłowie Nowoczesnej. Dzisiaj także w Kielcach i Radomiu odbędą się spotkania z liderem Nowoczesnej i posłami tej partii.

Z kolei między 11:30 a 12:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających prezydentowi Andrzejowi Dudzie przez ambasadora Węgier i ambasadora Republiki San Marino.

9:50 – śniadanie robocze szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej

11:00 – rozpoczęcie posiedzenia Senatu

11:30 – ceremonia złożenia listów uwierzytelniających z udziałem PAD

12:00 – debata o samorządzie z udziałem Ryszarda Petru

12:10 – konferencja prasowa szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej

17:00 – spotkanie z Ryszardem Petru i posłami Nowoczesnej w Kielcach

19:30 – spotkanie z Ryszardem Petru i posłami Nowoczesnej w Radomiu